PROJELER

Konu

Puant zaman dilimlerinde yani elektrik tüketiminin en fazla olduğu saat dilimlerinde (17:00-22:00) tüketici taleplerine göre üretim profili oluşturmak yerine tüketici taleplerini azaltmaya yönelik uygulamalar Talep Tarafı Yönetimi kapsamında değerlendirilmektedir. Elektrik enerjisi tüketimlerinin azaltılması veya tüketiciler tarafından elektrik tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi hem elektrik şirketleri açısından hem de tüketiciler açısından çok önemlidir. Tüketiciler, enerji tüketimlerini enerji birim fiyatının daha düşük olduğu zaman dilimlerine ötelemesiyle fatura bedellerini azaltmış olacak enerji şirketleri ise bu sayede işletim maliyetlerini azaltabilecektir. Yük öteleme, enerji talebinin daha az olduğu zaman dilimlerine kaydırılmasını amaçlayan Talep Tarafı Yönetimi programlarından birisidir. 2016 yılındaki EMO verilerine göre mesken grubu içerisindeki elektrik tüketimi toplam Türkiye elektrik tüketiminin 22’si kadardır ve tüketimin en çok 17:00-22:00 saatleri arasında olduğu görülmektedir. Bu tez çalışması ile puant zaman dilimlerinden puant olmayan zaman dilimlerine yapılacak olan yük ötelemesi ile hem şebekenin rahatlaması sağlanmış olacak hem de Talep Tarafı Yönetimi programlarından biri olan enerji verimliliği sayesinde meskenlere ait elektrik tüketiminin azaltılması sağlanacaktır

Konu

Depolama sistemlerinin maliyetli olduğu düşünülmekte kurulan sistemlerde depolamadan uzak kalınmaktadır Ancak rüzgar enerjisi gibi sürekli olmayan üretim yöntemlerinde sürekliliği sağlamanın kolay bir yöntemi olan depolama konusuna ağırlık verilmesi gerekmektedir Bu konu çevreye zararlı olan ve sonu geleceği öngörülen fosil yakıtlardan uzaklaşılmasını sağlayacak ayrıca yenilenebilir enerji sistemlerinin dezavantajı olarak görülen sürekli olmaması durumunu engelleyecektir Üreticiyi ve potansiyel yatırımcıyı teşvik etmek ve yenilenebilir enerji üretim piyasasını cazip hale getirebilecek olan bu çalışma ile rüzgar enerji üretim miktarı hesaplandıktan sonra uygun depolama sistemleri seçilip fiyat performans karşılaştırılması yapılıp ve üretici müşteri için yarar maliyet analizleri yapılacaktır Çalışma sonucu depolama sistemlerinin maliyeti ve amortisi de incelenecektir Rüzgar enerjisinin sürekliliği depolama ile sadece sağlanmış olmayacak optimum yerleşim yerleri de bulunarak maliyet açısından daha uygun çözümler sunulacak bu üretim teknolojisinin bilinen sürekli olmaması dezavantajının kaldırılmasıyla bu enerjiye olan güvenin artmasını sağlayacaktır

Konu

Proje konusunu, ana hedeflerini, uygulanan yöntemleri projenin tamamlanan durumunu esas alarak öngörülen hedeflerle karşılaştırılmalı olarak yazınız. Enerji piyasalarının anlık verilerden etkilenen doğasından dolayı veri ve tahmine oldukça dayalı bir piyasadır. Projenin konusu bu piyasaların doğru işleyebilmesi için sürekli ihtiyaçlarından olan enerji piyasasını etkileyen veriler ve öngörülerde bulunabilmeyi sağlayabilmek için tahmin sistemlerinin tedarik edildiği aynı zamanda üzerinden enerji ticareti işlemlerinin yapılabildiği bir yazılımın geliştirilmesidir. Ana hedeflerimiz meteorolojik, piyasa ve tüketim verilerinin tedariki, yük(talep) ve fiyat (PTF) vb. gibi piyasanın temel dinamiklerini belirleyen verilerin tahmin modellerinin tedariki, tezgahüstü piyasalardaki işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir ticaret platformunun tedarikidir. Enerji Ekranı olarak adlandırdığımız ve sonrasında Matriks Enerji Terminali olarak piyasaya sürdüğümüz ürünümüz bu üç ana hedefi de başarıyla gerçekleştirmektedir.Veri tedariki ile alakalı kısımda talepler ile genişleyen bir veri seti kullanıcılara sunulmaktadır. Meteorolojik veriler temel olarak Türkiye geneli tüketim ile endekslenerek elde edilen sıcaklık, rüzgar santrallerine göre ağırlıklandırılmış referans rüzgar hızı, barajların ve kanal tipi hidroelektrik santrallerinin aldığı yağış miktarından oluşmaktadır. Burada oluşturulan sistem bölgesel ağırlıklandırmalara da hizmet eden ve dağıtım bölgesi özelinde ya da uluslararası verilerin de istendiği zaman tedarik edilmesini sağlar niteliktedir. Türkiye piyasasını ilgilendiren tüm veriler EPİAŞ ve TEİAŞ sistemlerinden çekilmekte yeni verilerin üretilmesine göre sistemimiz sürekli evrilmektedir. Piyasa verileri Bulgaristan’xxdan gelen doğalgaz akışı, Yunanistan elektrik fiyatları ve tüketimi, Bulgaristan elektrik tüketimi ve Romanya elektrik fiyatlarını içermektedir. Yakın çevrede Türkiye fiyatlarını etkileyen her veri erişim olabildiği sürece sisteme eklenmektedir.Tahmin modelleri konusunda uzmanlığımız sayesinde Türkiye’xxdeki en yüksek performanslı elektrik tüketimi (talepyük) tahmini, fiyat tahmini hizmetleri sunulmaktadır. Tamamen Matriks bünyesinde geliştirilen bu tahmin modellerinin tüm telif hakları Matriks?e aittir. Bu sistemlerden kısa dönem tahminler sürekli kullanıcılara tedarik edilirken, uzun dönem tahminler istek üzerine ve ay başlarında tedarik edilmektedir. Bunun haricinde Türkiye elektrik fiyatlarını etkileyen ve kendi modellerimizde de girdi olan Türkiye Geneli Rüzgar Üretim Tahmini, Hidroelektrik Üretim Tahmini, Dengeleme Güç Piyasası için YAL-YAT ve SMF Tahmini sistemleri de gerçekleştirilmiş ve kullanılmaktadır. Aynı zamanda tüm tahmin modellerimiz meteorolojik sistemlerin de bölgeselleştirilebilmesi sayesinde müşteri portföyü özelinde tüketim tahmini yapabilmektedir. Türkiye’xxnin kurulu hidroelektrik gücünün büyük bir kapasiteye sahip olması sebebiyle Türkiye’xxdeki tüm nehir ve havzaları modelleyerek her hidroelektrik santrale gelen su miktarının hesaplandığı Hidroelektrik Üretim ve Yağış Akış tahminlerini üretmiş bulunmaktayız. Bu ürünün çıktıları şu anda ICIS adlı İngiliz menşeili uluslararası bir enerji veri dağıtımcısı şirketi tarafından kendi müşterilerine de paylaştırılmakta ve bu konuda referans veriler olmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.