PROJELER

Konu

İklim Değişikliği Eylem Planı Kapsamında Kültür, Turizm ve Ticaret Sektörü için İklim Değişikliği Etkileri Kapsamında Risklerin ve Fırsatların Belirlenmesi ve Kırılganlık Analiz Raporunun Hazırlanması

Konu

Kartalkaya Baraj Gölü Havzası’xxnda ölçümlerle Su KAlitesi İzleme Referans Noktaları Belirlenmesi ve gölün Modellenmesi

Konu

Ekolojik Yerleşme Tasarımı

Konu

ISTKA KEDEV İTÜ

Konu

Seçilen Göstergelerle İstanbulda Yaşam KAlitesinin Ölçülmesi

Konu

Sağlık Profilinin Planlama İlkeleri Çerçevesinde Yorumlanması

Konu

Çevre Düzenlemesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Lifelong Learning Programme

Konu

Bursa da kırsal yerleşimlerde yaşam kalitesinin ölçülmesi

Konu

Alan Yönetim Planı Hazırlanması

Konu

İstanbul da yaşayanların risk algısının saptanması

Konu

Çevre Düzeni Planı

Konu

Doğal Alanların Korunması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.