PROJELER

Konu

Havza Özel Hüküm Belirleme

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA PLANLAMA İLKELERİNİN VE KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİPROJESİ

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İstanbul İçin Kentsel Tasarım Rehberinin OLuşturulması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için Sürdürülebilir Kent Planlama başlıklı URBAN NET projesi

Konu

Kentsel dönüşümde kurumsal ve toplumsal kapasite geliştirme (Proje kodu: S0539.01.01)

Konu

Çok modlu koridor gelişimi

Konu

Enformel Yerleşimlerin Sürdürülebilir Kentsel Dönüşümünde Mülkiyet Kısıtlayıcılarının Etkisi ve Bir Arsa Gelişim Modeli Önerisi

Konu

Mekansal Yerseçimi Modellenmesi

Konu

kapasite geliştirme

Konu

Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kentsel Yenilemede Kullanımı

Konu

Türkiye de Arazi ve Arsa Düzenlenmesinin Etkin Uygulanabilirliği