PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Karadeniz de Calanus Euxinus Kopepodunun Hasatının ve Bir Dizi Çevresel Baskı Etkilerinin Hidrodinamik Ekosistem Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projede Uluslararası mevzuat ve uygulamalar dikkate alınarak ülkemizde yapılan deniz dibi tarama ve bertaraf çalışmalarının ekosisteme ve insan sağlığına zarar vermeden sürdürülebilir kullanım ilkeleri doğrultusunda yönetiminin sağlanmasına yönelik bir yaklaşım geliştirmek hedeflenmiştir Bu amaçla ülkemiz karasularından balıkçı barınakları ile limanlardan alınan deniz dibi çamuru üzerinde Dip Tarama Malzemesinin Yönetimi Karakterizasyonu ve Gerikazanımı incelenmiştir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.