PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tekstil tabanlı kompozit ve yalıtım malzmeleri uretildi test edildi ve geliştirildi ilgili laboratuar kuruldu

Konu

SO2 Co gibi Çevresel Zarralı Gazların Absorplanmasına Yönelik Filtrelerde kullanılmak Üzere MgO Nano Zeolit ve karbon Nanotüp Katkılı Aktive Edilmiş Karbon Nanolif Memranların Geliştirilmesi

Konu

Yaş Çekim Metodu İle 100 GrafenKontinü Lifin (Filament) Ve Tekstil Yüzeyinin Üretimi-Geliştirilmesi, Gaz AdsorpsiyonUygulamasinin Araştirilmasi

Konu

Engelliler icin fonksiyonel Tekstil Giysislerinin tasarlanması ve gelistirilmesi bununla ilgi merkezin kurulması

Konu

Nano partikül katkılı nanolif ve mikrolif uretimi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalr gerçekleştirildi

Konu

kOMPOZİT YAPILI ÇOK FONKSİYONLU İLETKEN POLİAKRİLONİTRİL PAN LİFİNİN TASARIMI GELİŞTİRİLMESİ

Konu

Mekanik ve İletkenlik Özelliği Geliştirilmiş Karbon Nano Tüp Takviyeli İletken Kompozit Nanolifin Tasarımı, Analizi ve Üretim Prosesinin Geliştirilmesi

Konu

Nano Selüloz Whiskers Nano Latex Ve Elektrospiningden Elde Edilen Nano Lifler Kullanılarak Mekanik Özellikleri Geliştirilmiş Polipropilen Tabanlı Yeni Bir Tekstil Lifinin Ve Yeni Bir Üretim Tekniğinin Tasarımı Geliştirilmesi

Konu

Aşırı Bedensel Hareket Esnasında Vücut Konforunu Arttırmaya Yönelik Örme Kumaşta Kullanılacak Termoplastik Polimer ve Süper Emici Polimerden Oluşturulan Yeni Bir Lifin Tasarımı ve Geliştirilmesi