PROJELER

Konu

Bu projenin amacı, obeziteye yatkınlık, obezite gelişimi ve obezitenin metabolik süreçlerle ilişkili bağlantısını ifade edebilecek ve bireylerdeki genetik obezite riskinin kapsamlı tanımlanmasını sağlayabilecek 32 adet gen ile ilişkili polimorfizmin tam otomatize taranmasını gerçekleştirecek bir cihazın geliştirilmesidir. Bu kapsamda projede 1) rekombinaz polimeraz amplifikasyon (RPA) tabanlı bir mutasyon tarama yöntemi geliştirilerek, gerçek zamanlı kantitatif PCR (qPCR) tabanlı yöntemlerin yüksek cihaz maliyeti dezavantajının ortadan kaldırılması 2) Geliştirilen sistemin, DNA izolasyonu dahil, numuneden sonuca insan müdahalesi gerektirmemesi 3) sistemin DNA dizi analizi kadar hassas sonuçlar vermesi hedeflenmektedir.

Konu

Bu çalışmada amaç Arm tabanlı gömülü sistem kartına kulak tanıma algoritmalarını MikroC programı ile yazarak bilgisayardan tamamen bağımsız prototip bir kulak tanıma sistemi yapmaktır Bu sistem aynı zamanda ileriki çalışmalar için çalışma ortamı hazırlayacaktır Bahse konu çalışmaların denenmesi için praik bir platform oluşturacaktır Bununla birlikte güvenlik önlemlerinin önemli olduğu giriş çıkışlarda bu sistem kullanarak ortam daha güvenli hale gelecektir Ayrıca bu sistemin kullanılması personel için kart şifre vb unutma gibi problemleri ortadan kaldıracaktır Parmak izinden farklı olaraktemassız bir tanıma sistem olması da sisteme ek bir avantaj getirecektir Özellikle laboratuvar ortamında çalışan personelin elleri tahrip olmakta ve parmak izini okutamamaktadır Kulak tanıma sistemi ile bu durum tamamen ortadan kalkacaktır Bu sistem aynı zamanda sadece veritabanı değiştirilerek yüz tanıma sistemi olarak da kullanabilecektir

Konu

Bu projede tarım zararlılarının yok edilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılabilecek frekans bandı 40 KHz 120KHz olan ve odak noktasında yaklaşık 0 5W cm2 25 W cm2 yoğunluklu basınç sağlayabilecek ultrasonik uyarıcı actuator sayısal devre tasarımı ve gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır Bu çalışma kapsamında ultrasonik ve akustik sesötesi ve ses bölgede çalışan bir böcek savar geliştirerek tahıl zararlısı böceklerin uygun yaşam evrelerinde yok edilmeleri veya yönlendirilmelerini sağlayan koşulları oluşturan devre tasarlanacaktır Akustik ve ultrasonik dönüştürücüler transducer ile oluşturulacak dizi ve çanak yapılı uyarma üniteleri tasarlacak ve geliştirilecektir