PROJELER

Konu

Spektral dönüşüm ve CSPECK kodlama yöntemlerinin kullanıldığı bir göz geometri sıkıştırma yöntemini konu alır

Konu

Öngörücü vektör nicemleme ile 3 B göz geometrisinin kodlanmasını konu alır