PROJELER

Konu

Artırılmış Gerçeklik Destekli Deniz Seyir Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi

Konu

TOPO25 Veri Tabanı için Semantik Veri modelinin Kurulması Uygulamalı Araştırma

Konu

3B Topografya ve Kent Veri Modelinin türkiye Şartlarına Uygun Olarak Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi

Konu

Eskişehir Riskli Alan Projesi

Konu

Trafik Kaza Tahmin Modelleri

Konu

Ekosistem Servislerinin Mekansal Planlamaya Entegrasyonu başlıklı uluslar arası URBAN NET projesi

Konu

Erzurum ilinde Trafik Kazalarının Analizi yapılmıştır.

Konu

Karadeniz Bölgesi Su kirliliğinin getireceği sorunsallar