PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

“Ilıca-Şamlı Volkano-Plütonik Kompleksinin Jeolojisi, Petrolojisi, Termokronolojisi Ve Kb Anadolu Jeodinamiğindeki Yeri” isimli ve 38664 numaralı proje, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde yürütülmüştür. Proje kapsamında Batı Anadolu’da yer alan Ilıca- Şamlı (Solarya) volkano-plütonik kompleksinin saha özellikleri, bölgede yüzeyleyen magmatik kayaların petrografik, jeokimyasal (tüm kaya ana - iz element, Sr-Nd-Pb-O izotop değerleri) ve jeokronolojik (Ar-Ar metodu) özellikleri ortaya konulmuştur. Bununla birlikte mineral kimyası çalışmaları ile plütonik kayaların yerleşim koşulları da belirlenmiştir. Projeden elde edilen bütün veriler yardımı ile Ilıca- Şamlı (Solarya) volkano-plütonik kompleksinin kaynak alan özellikleri ve magma evrimi ile birlikte plütonik kayaların yerleşim mekanizmaları ortaya konulmuştur. Bütün sonuçlar ile birlikte de çalışan magmatik kayaların Batı Anadolu jeodinamik evrimindeki yeri tartışılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.