PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Derin Öğrenme, Sınıflandırma, Beyin Difüzyon MR Görüntüleri, Beyin Yolakları

Konu

İleri MR tekniklerine dayalı Beyin Bağlantılılık Yöntemleri Geliştirilmesi ve DBS Hasta verilerine uygulanması

Konu

Slovenya Ljubljana Üniversitesi ile ikili işbirliği

Konu

Nörogörüntüleme

Konu

BTA IVUS XRAY üzerinde 3B koroner damar modelleme

Konu

MRG de tümörün takibi ve tümör atlası oluşturulması üzerine hesaplamalı teknikler

Konu

MRG de tümör bölütleme ve çakıştırma metotları geliştirilmesi

Konu

Difüzyon MRG de hesaplamalı beyin görüntüleme teknikleri