PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu çalışmada bölgedeki hasar görmüş tarihi yapıların korunması ve onarımı için, yine bölgedeki kaya oyma yapıların mekanik oyma yöntemiyle oluşturulmasıyla ortaya çıkan atık volkanik tüfün enjeksiyon malzemesi (grout), alkali aktive edilmiş harç ve yığma birim eleman üretiminde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hasarların onarımında özgün onarım malzemelerinin oluşturulması amaçlanarak onarım hasarlarının da önüne geçilecektir. Bu amaçla yapılan deneysel çalışmalar dört aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, Kapadokya bölgesindeki 5 farklı noktadan temin edilen atık malzemelerin puzolanik özelliği belirlenmiş; puzolanik aktivitesi en yüksek olan malzeme ile çatlakların onarımında kullanılacak özgün malzemeye uygun enjeksiyon şerbeti (grout) üretilmiştir. İkinci aşamada atık tüf çeşitli aktivatörlerle aktive edilip özgün malzemeye uygun harç ve yığma birim eleman üretilmiştir. Üçüncü aşamada yöre taşı ve alkali aktive edilmiş özgün malzemeye uygun harçlar ile model duvarlar üretilerek yatay ve düşey yük altında gerilme-şekil değiştirme davranışı incelenmiştir. Model duvarlardaki hasarlar üretilen enjeksiyon malzemesi ile onarılmış; yüklemeler tekrarlanarak enjeksiyon malzemesinin performansı değerlendirilmiştir. Son aşamada ise bölgede yasal izinleri alınmış bir kaya oluşumunda (peri bacası) ve kaya oyma–yığma yapıda jeolojik, jeofizik, geoteknik çalışmalar yapılmıştır 2b ve 3b mimari modeller hazırlanmıştır. Sonrasında bu yapılar üretilen özgün enjeksiyon malzemesi ile onarılmış, onarım sonrası georadar taramaları yeniden yapılmış, peri bacası için de 2 ve 3 boyutlu sayısal analiz tekrarlanarak onarımın yapı performansına etkisi irdelenmiştir. Disiplinlerarası çalışmalar içeren proje kapsamında yapılan araştırmalar ile kayadan oyma yapılardan açığa çıkan atıklar değerlendirilmiştir. Ayrıca özgün malzemeye uygun onarım malzemesinin üretimi ile mevcut uygulama hatalarının neden olduğu sorunlara alternatif çözüm oluşturulmasına, çevre kirliliğinin önlenmesine ve sürdürülebilir onarım ve yapı malzemelerinin kullanımına da katkı sağlanmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.