PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.

Konu

Nükleer Reaktörlerin sosyolojik, teknolojik ve ekonomik analizleri

Konu

Reaktör güvenlik sistemlerinin, yakıt ölçme taşıma ve saklama sistemlerinin ve yardımcı laboratuar donanımlarının tasarım, üretim ve entegrasyonu

Konu

Reaktör Sistemlerinin Modernizasyonu

Konu

Reaktör modernizasyonu çalışmaları

Konu

Organik güneş pillerinde karbon nanotüplerin kullanımınin pil perfornansına etkisi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

organik güneş pilleri

Konu

Akışkan yatak

Konu

nano parçacık sentezi

Konu

nano seramik sentezi

Konu

Nano boyutta kablo üretimi