PROJELER

Konu

Atıksu Arıtma

Konu

Tekstil atıksularında bulunan ve konvansiyonel arıtma prosesleri ile giderilemeyen organik kirleticilerin ileri oksidasyon yöntemleri uygulanarak atıksulardan giderim performansının ortaya çıkarılması

Konu

içme suyu kalitesi

Konu

İçme sularında bulunan aldrin ve atrazin türü pestisitlerin adsorpsiyon yöntemi ile giderimlerinin incelenmesi

Konu

Bu projenin amacı Türkiye nin çevresel korumasını yüksek seviyeye taşıyarak ve AB su sektörü yönergeleriyle uyumlu hale getirerek Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım sürecini hızlandırmaktır Bu proje Türkiye coğrafyasını ve iklim koşullarını ve bunların su miktarı ve kalitesine etkisi göz önünde bulundurarak ilgili sektörde yatırım planlamalarına taban oluşturacaktır Bunu yaparken AB Konseyi Yönergelerine bağlı kalacak ve ülkedeki suyun kalitesini insanların tüketimine uygun kaliteye çıkarmayı hedefleyecektir

Konu

Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması

Konu

Projeyle Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi yoluyla tüm su kütleleri için çevresel hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir Bu proje kapsamında Susurluk Konya Büyük Menderes ve Meriç Ergene Havzaları için Avrupa Birliği nin Su Çerçeve Direktifi ne tamamen uygun Nehir Havzası Yönetim Planlarının hazırlanması işi gerçekleştirilecektir

Konu

Membran yöntemiyle atıksuların arıtılması

Konu

Membran Sentezi

Konu

Nanocomposite Membrane Engineering

Konu

İSKİ için gaz kromatografisi cihazında uzun süren işlemlerle elde edilen THM ve HAA bileşikleri sonuçlarını UV cihazı yardımıyla daha kısa sürede elde ederek sonuçları formülize etmek

Konu

Engineering

Konu

İçme suyu arıtma

Konu

Hava Kirliliği