PROJELER

Konu

Çevre Mikrobiyolojisi, Süt endüstrisi, Biyoplastik, Polihidroksialkanoat, Ardışık kesikli reaktör, Organik atık fermentasyonu,

Konu

Çevre Mikrobiyolojisi, Atıksu/atıkların asidifikasyonu, PHA depolayan kültür seçimi, Açlık-tokluk rejimi, Biyoplastik üretimi, Polihidroksialkanoatlar (PHA),

Konu

Bu proje kapsamında, ele alınan bir denim prosesinde üretimi temsil eden ağırlıklı 16 prosesten kaynaklanan atıksuların gerek organik madde gerekse renk parametresi açısından hedeflenen deşarj standartları çerçevesinde arıtılmasının yanı sıra geri kazanılması ve yeniden kullanılmasına olanak sağlayan bir düzende sıfır atık yaklaşımı çerçevesinde yönetimine yönelik bilimsel ve teknolojik esaslar ortaya konmuştur.

Konu

Alüminyum tesisinden kaynaklanan proses atıklarının yeniden kullanılması ve geri kazanılmasına yönelik olarak tesisin proses ve kirlenme profilleri oluşturuşarak, geri kazanıma uygun akımlar tespit edilmiş, bu akımlardan kostik geri kazanımı için iki ayrı yöntem geliştirilmiştir.

Konu

Atıksu arıtma tesisinin işletme koşullarının ve performansının tasarım projesi esas alınmak kaydı ile irdelenmesi.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

HES in çevresel etkisinin belirlenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Atıklardan biyopolimer üretimi

Konu

Bu projenin konusu AKSA Akrilik Kimya Sanayi A Ş AKSA Yalova tesisinde Polimerizasyon Ünitesi nden kaynaklanan yu ksek azot yu ku ne sahip atıksuların ayrık akımla toplanarak yenilikçi membran teknolojileri ile arıtılmasına yönelik teknik ve ekonomik fizibilite çalışmasının yapılmasıdır

Konu

Bu projenin konusu AKSA Akrilik Kimya Sanayi A Ş AKSA Yalova tesisinde 2013 yılı için yu ru tu lmu ş olan Çevre Yönetiminin Teknolojik Uygulamalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi Projesi nin devamı niteliğinde tanımlanmış olan operasyonel sınırlar dahilinde 2014 verileri kullanılmak suretiyle kurumsal su ayak izi atıksu ayak izi atık ayak izi karbon ayak izi ve enerji ayak izinin saptanması ve yaşam döngu su değerlendirmesi çalışmasının yapılmasıdır

Konu

Bu projenin konusu ISO 14001 2004 Çevre Yönetim Sistemleri Standardı na ISO 14001 2015 versiyonu ile getirilmiş olan değişikliklerin gereklerini sağlayabilmek amacıyla AKSA Akrilik Kimya Sanayi A Ş de AKSA uygulanmakta olan Çevre Yönetim Sistemi nin yeniden yapılandırılarak kurumsal çevresel su rdu ru lebilirliğin sağlanması yönu nde bilimsel ve teknik destek hizmetinin verilmesidir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Üretim atıklarının zemin dolgusunda kullanılıp kullanılamayacağının araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

SimaPro yazılımı ile çevresel etkilerin belirlenmesi

Konu

Çevresel bileşenlerin envanterinini oluşturulması proses ve kirlenme profillerinin oluşturulması

Konu

Bu projenin konusu DOWAKSA İleri Kompozit Malzemeler San Ltd Şti tesislerindeki tüm ilgili faaliyetlerde çevre boyutunun ilgili ve anlamlı parametreler kullanılarak değerlendirilmesi bu tesislerde çevre envanterinin çıkartılması tesis sınırları içerisinde su atık enerji ayak izlerinin belirlenmesi karbon envanterinin oluşturulması çevre yükümlülüklerinin ve uygulanan ve veya uygulanması planlanan teknik önlemlerin tanımlanması oluşturulan veriler ışığında çevre yönetim planı ve yaklaşımının değerlendirilmesidir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Arıtma çamurlarının kullanım olanaklarının araştırılması KAMAG

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.