PROJELER

Konu

Farklı Enkesit Şekline Sahip Köprü Ayaklarının Değişken Akım Koşullarıyla Etkileşimlerinin İncelenmesi

Konu

Normal şartlar altında yeraltı suyu bulunmayan fabrika fırın alanlarda ortaya çıkan yeraltı suyunun ani yükselmesi ve bunun fabrika fırınlarını etkilemesi sonucu suyun kaynağının ve ortaya çıkma nedenlerini araştırılması, daha önce olmayan bu durumun nedenlerinin saptanıp sorunun tamamen bertaraf edilmesi için alıncak önlemlerin geliştirilmesi.

Konu

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Akar Su Mühendisik ve Ltd Şti ve Alt yüklenici IO Çevre AR GE Ltd Şirketine Hazırlatılan 2 5 yıllık bir projedir Tamamlanmıştır İklim değişikliğinin günümüzde global ölçekte gerek meteorolojij gerekse de hidrolojik verilerin yeryüzünde zamansal ve konumsal değişimini önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir Sözkonusu proje ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Türkiye nin 25 Havzası kapsamında küresel iklim değişikliğinin ülkenin su kaynaklarına etkisi araştıran kapsamlı bir projedir

Konu

Projenin konusu Yeşilırmak Havzası na düşen yağış potansiyelindeki değişimin yıllar içerisindeki eğiliminin ortaya çıkarılması ve Yeşilırmak Havzasının belirli akarsu kesitlerinde akış trendlerinin ortaya konulmasıdır Sözkonusu proje İTÜNOVA TEKNOLOJİ A Ş tarafından uluslararası bir enerji firması olan GDF SUEZ ENERJİ TİCARET A Ş firmasına danışmanık çerçeve sözleşmesi kapsamında yapılan bir AR GE projesidir Doç Dr ORAL YAĞCI proje kapsamında PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ olarak görev almıştır

Konu

Geçirimli bir bölgede meydana gelen akım alanları doğada her yerde mevcuttur Bu geçirimlibölgeler katı madde yataklarından bitki örtüsü içeren su alanlarından ve mercankayalıklarından oluşabilmektedir Ortamdaki ve geçirgen bölgedeki akışkana ve akıma aitfiziksel kimyasal ve biyolojik özellikler çok ciddi farklılıklar göstermektedir Akım ve bitkiörtüsü arasındaki girişim katı madde taşınımını akıma karşı direnci akarsu jeomorfolojisinive akarsu bölgesindeki yaşam alanını önemli derecede etkilemektedir Bu nedenlerden dolayı akım alanı ve bitki örtüsü arasında meydana gelen etkileşimin anlaşılması akarsu düzenlemelerive akım kontrol durumları için oldukça önemlidir Bu çalışmada kısmi bitki örtüsüne sahip akarsularda bulunan batık bitki örtüsü ve akımarasındaki etkileşim deneysel olarak incelenmiştir Deneylerde yüksek yoğunlukta ah 0 3 N 604 IP m2 bitki örtüsü dikkate alınmıştır Kanal enkesiti boyunca farklı yanal mesafelerdeADV Acoustic Doppler Velocimeter ile düşey hız ölçümleri yapılarak bitki örtüsünün akımalanı üzerindeki etkisi belirlenmiştir

Konu

Uydu yörüngeleri gravite kütle değişimleri

Konu

Uzaydan yer gravite alanını yüksek doğruluk ve homojen olarak belirleyebilmek için düşük yükseklikli yörüngeye sahip yer uydularına gereksinim vardır CHAMP CHAllenging Minisatellite Payload GRACE Gravity Recovery And Climate Experiment ve son olarak GOCE Gravity field and steady state Ocean Circulation Explorer isimleriyle anılan üç yakın yer Low Earth Orbit LEO uydusu 2000 li yıllardan başlayarak yörüngelerine oturtulmuş ve daha önce mümkün olmayan ölçekte yer gravite alanının statik ve zamansal bileşenlerinin belirlenmesini takibini sağlamıştır Jeodezi jeofizik hidroloji oşinografi vb amaçlı araştırmalara önemli katkılar getirmiş ve getirmeye devam edeceklerdir Projenin amacı uydular için duyarlı yörüngelerinin belirlenmesi ile birlikte GOCE ve GRACE verilerinin değerlendirilerek i GOCE GRACE kombinasyonundan oluşan konumsal çözünürlüğü yüksek bir statik gravite alanı modeli üretmek ve bunu uluslararası platformlarda sunmak ii GRACE esas ölçülerinden ve dinamik yörünge bilgisinden enerji yaklaşımı adı verilen değerlendirme stratejisi ile yukarıda söz edilen hazır modellerin sağlayamadığı çözünürlükte eşdeğer su kalınlığı EWT dolayısıyla su kütlesi değişimlerine inversiyon tekniğiyle ulaşmak ülkemiz havzalarında su kütlesi değişimlerini yüksek çözünürlükte ve doğrulukta izlemek ve iii sonraki gravite alanı belirleme izleme misyonları için de geçerli olacak gerekli değerlendirme olanaklarının hem kuramsal hem de uygulama altlıklarını ülkemizde oluşturmaktır