PROJELER

Konu

Endüstriyel atıkların inşaat mühendisliği uygulamalarında çeşitli amaçlarla kullanımı günümüzde artarak önem kazanmaktadır. Karayolları uygulamaları gelişmekte olan ülkemiz için bu uygulamalardan önemli bir tanesidir. Özellikle karayolları drenaj sistemlerinde doğal agrega yerine söz konusu atık malzemelerin kullanılması güncel bir araştırma konusudur. Bu çalışmada farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip endüstriyel atık maddelerin karayolları drenaj sistemlerinde filtrasyon amacıyla kullanımının fiziksel ve çevresel etkilerinin laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda özellikle filtrasyon amacına uygun olarak atık malzemenin drenaj sistemlerinde kullanılan geotekstil malzemesini tıkamasını incelemek amacıyla uzun süreli laboratuvar filtrasyon deneyleri yapılacaktır. Deneylerde geotekstil türü, geotekstil tabaka sayısı, malzeme türünün tıkanmaya etkisi fiziksel ve kimyasal olarak incelenecektir. Buna ek olarak tıkanma davranışının engellenmesi amacıyla birden fazla geotekstil tabakası kullanılması durumunda farklı tabaka kombinasyonları kullanılarak tıkanmayı en aza indirgeyen birleşim belirlenmeye çalışılacak, ayrıca geotekstil tabakalarının farklı lokasyonlarda yerleştirilmesinin tıkanmaya olan etkisi de incelenecektir. Sonuç olarak sürekli su akışı altında atık malzemelerdeki ince danelerin hareketi ve yukarıda belirtilen etkenlerin bu hareketi nasıl önlediği araştırılacak ve raporlanacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.