PROJELER

Konu

Değirmencik( Biga Çanakkale) 3 Nolu 2. sınıf Düzenli Depolama Sahasının Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Değerlendirilmesiçin araştırma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje Aygaz AŞ kıyı tesislerinin bulunduğu alanda bilimsel metodlarla kıyı kenar çizgisini tespit etmek için karot yaşlandırma ve sedİmentolojik analizler ile kıyı kenar çizgisi haritası yapmak

Konu

Marmara Bögelsini depremselliği ile ilgili tüm verilerin bir araya getirelerek risklerin belirlenmesi