PROJELER

Konu

Orbview-3 uydu görüntülerinin doğruluğunun ve mühendislik uygulamalarında kullanım olanaklarının araştırılması

Konu

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeninin konusu günümüzde geçerli olan coğrafi bilgi üretim-yönetim sistem ve haritalama tekniklerine uygun şekilde idari birim sınırları ve merkezlerine sayısal nitelik kazandırıp, etkin bir veri tabanı oluşturmaktır. Böylelikle ülke genelinde tüm mülki idari birim merkezleri ve sınırları koordinatlı bir şekilde tarif edilebilecek ve zaman içinde belirginliğini ve değişmezliğini kaybetmeyecektir. Proje ile sayısal sınır verileri elde edilecek ve bu veriyi talep eden kurum ve kuruluşlara, proje kapsamında kurulacak coğrafi bilgi sistemi üzerinden paylaşım sağlanacaktır.

Konu

CBS Sel Heyelan Hasar Tahmini

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje Amerika’da FEMA ve NSF tarafından desteklenen çok amaçlı afet risk değerIendirme araçlarından biri Olan MAEviz sistemini temel almaktadır. Genel olarak Türkiye için geliştirilen yeni program, risk değerIendirmenin tüm yönlerini ele almakta ve bu amaçla analizler yapmaktadır. Bu proje kapsamında yapılan çalışmada pilot bölge olarak Zeytinburnu ilçesi seçilmiş ardından tüm İstanbul ili için mevcut bina verileri kullanılarak uygulanmıştır. Geliştirilen HAZTURK programının, tehlike karakterizasyonu ve kayıp azaltma kapasitesinin yanında, doğal tehlike risk yönetiminde, program geliştirmede, Türkiye’xxnin mevcut altyapısının sismik tehlikelere karşı dayanıklılığının geliştirilmesinde, insanlar için daha güvenli ve daha istikrarlı ekonomi oluşturmada yardımcı olması amaçlanmaktadır.