PROJELER

Konu

Teknolojinin gelişmesi ve hayatımıza daha fazla entegre olması ile birlikte, ulaşım altyapısı konusunda da gerekli dijital dönüşüm süreçleri başlamıştır. İçinde bulunduğu ortam ile etkileşim halinde olabilen akıllı araç teknolojilerine olan ilgi ve talep artmakta, ve teknoloji firmaları yatırımlarını bu alanda yoğunlaştırmaktadır. Bu araçlar, üzerindeki sensörler aracılığıyla çevresiyle etkileşim halinde bulunmaktadır fakat bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle çevrenin yüksek çözünürlüklü mekansal modelinin oluşturulması gerekmektedir. Dijital yol altyapısını oluşturmak adına Yüksek Çözünürlüklü Haritalar (YÇH) üretilmekte, bu haritalarda çevre dinamik bir şekilde temsil edilebilmektedir. Proje kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsünde otonom araç sürüşleri için gerekli dijital yol altyapısını oluşturmak adına YÇH üretilecektir. Üzerinde GNSS/IMU, LiDAR, metrik kameralar ve kilometre sayacı (odometre) sensörleri bulunan bir araç ile kampüsteki yollar boyunca mekansal veri toplanacak, geliştirilecek algoritmalar ile bu veri toplama işleminin otomatizasyonu sağlanacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü YÇH üretimi projesinin özgün yönleri; • Otonom araç sürüşlerine altyapı oluşturacak detay seviyesinde YÇH altyapısı oluşturulacaktır. • Mobil araçlar kullanılarak elde edilen nokta bulutu verisi ve görüntüler derin öğrenme yöntemi algoritmalarıyla işlenerek YÇH altlığının sürekli güncel ve sürdürülebilir kalması sağlanacaktır. • Araçtaki konumlandırma sistemlerinde oluşacak potansiyel problemlerin çözümüne yönelik algoritmalar geliştirilecektir. • Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan iş akışı ile bu gibi mekanların dijital dönüşüm sürecine altlık oluşturulacaktır. Projede gerçekleştirilecek olan yöntem, akış ve kullanılacak algoritmalara bağlı olarak, ulaştırma özelindeki dijital dönüşüm süreci için gerekli mekansal altlık yüksek çözünürlüklü olarak oluşturulacaktır. İTÜ kampüsü için uygulanacak olan projenin çıktıları, İTÜ’nün süreçteki rolünü pekiştirecek ve diğer kampüsler için de öncü rol oynaması beklenmektedir.

Konu

Bilgi Teknolojileri Kullanarak Marmara Denizi’ne Özgü Kirlilik Takip Sisteminin Altyapısının Oluşturulması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Orbview-3 uydu görüntülerinin doğruluğunun ve mühendislik uygulamalarında kullanım olanaklarının araştırılması

Konu

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeninin konusu günümüzde geçerli olan coğrafi bilgi üretim-yönetim sistem ve haritalama tekniklerine uygun şekilde idari birim sınırları ve merkezlerine sayısal nitelik kazandırıp, etkin bir veri tabanı oluşturmaktır. Böylelikle ülke genelinde tüm mülki idari birim merkezleri ve sınırları koordinatlı bir şekilde tarif edilebilecek ve zaman içinde belirginliğini ve değişmezliğini kaybetmeyecektir. Proje ile sayısal sınır verileri elde edilecek ve bu veriyi talep eden kurum ve kuruluşlara, proje kapsamında kurulacak coğrafi bilgi sistemi üzerinden paylaşım sağlanacaktır.

Konu

CBS Sel Heyelan Hasar Tahmini

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje Amerika’da FEMA ve NSF tarafından desteklenen çok amaçlı afet risk değerIendirme araçlarından biri Olan MAEviz sistemini temel almaktadır. Genel olarak Türkiye için geliştirilen yeni program, risk değerIendirmenin tüm yönlerini ele almakta ve bu amaçla analizler yapmaktadır. Bu proje kapsamında yapılan çalışmada pilot bölge olarak Zeytinburnu ilçesi seçilmiş ardından tüm İstanbul ili için mevcut bina verileri kullanılarak uygulanmıştır. Geliştirilen HAZTURK programının, tehlike karakterizasyonu ve kayıp azaltma kapasitesinin yanında, doğal tehlike risk yönetiminde, program geliştirmede, Türkiye’xxnin mevcut altyapısının sismik tehlikelere karşı dayanıklılığının geliştirilmesinde, insanlar için daha güvenli ve daha istikrarlı ekonomi oluşturmada yardımcı olması amaçlanmaktadır.