PROJELER

Konu

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeninin konusu günümüzde geçerli olan coğrafi bilgi üretim-yönetim sistem ve haritalama tekniklerine uygun şekilde idari birim sınırları ve merkezlerine sayısal nitelik kazandırıp, etkin bir veri tabanı oluşturmaktır. Böylelikle ülke genelinde tüm mülki idari birim merkezleri ve sınırları koordinatlı bir şekilde tarif edilebilecek ve zaman içinde belirginliğini ve değişmezliğini kaybetmeyecektir. Proje ile sayısal sınır verileri elde edilecek ve bu veriyi talep eden kurum ve kuruluşlara, proje kapsamında kurulacak coğrafi bilgi sistemi üzerinden paylaşım sağlanacaktır.

Konu

CBS Sel Heyelan Hasar Tahmini

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.