PROJELER

Konu

Bu projede, inşaat mühendisliği yapılarında, deprem etkisi altındaki aktif kontrolü için önerilmiş olan yeni bir performans indeksi kullanıldığı durumda (Yanık ve diğ. 2014), yapı-zemin etkileşimi etkisi araştırılacaktır. Sayısal örnekler ile yapı zemin etkileşimi ve aktif kontrol etkisi gerçekci bir sayısal simulasyon kullanılarak hesaplanacaktır. Bunun için kayma binalarına göre daha gerçekci ve kompleks olan üç boyutlu yapı modelleri (tier building) kullanılacaktır.Pratikte bazı binalar yumuşak zeminler üzerine inşaa edildiği için aktif kontrol uygulanmış yapıların yapı-zemin etkileşimi göz önüne alınarak dinamik analizlerinin araştırılması önemlidir. Yumuşak zemine inşaa edilmiş yapılar için yapı-zemin etkileşiminin göz önünde bulundurulması gerekliliğinin diğer nedeni yapıların temel karakteristiklerinden olan doğal frekanslar, mod şekilleri ve sönüm katsayıları üzerine etkisidir. Deprem etkisi altındaki aktif kontrol uygulanmış yapıların üç boyutlu modeller göz önüne alınarak ve yapı-zemin etkileşimi göz önünde bulundurularak çalışmalar çok azdır. Kontrol elemanları olarak yapıya aktif tendon kontrol cihazları eklenecektir. Önerilmiş aktif kontrol performans indeksinin analizi sonucu elde edilecek sonuçlar, aynı depremler ve yapı-zemin etkileşimi göz önünde bulundurularak, aynı yapılarda, aktif kontrol çalışmalarında sıklıkla kullanılan klasik doğrusal optimal kontrol (lineer-quadratik regulatör) analizlerinden elde edilecek değerler ile karşılaştırılacaktır. Projeden beklenen sonuç önerilen aktif kontrol performans indeksinin yapı-zemin etkileşiminin de göz önünde bulundurulduğu durumda kararlılık(stabilite) problemi olmadan çalışabilmesi ve klasik optimal kontrol performansına yakın bir performans gösterebilmesidir.

Konu

Oregon köprülerinin yük katsayılarının belirlenmesi

Konu

Yapısal kontrol enerji İTÜ BAP projesi

Konu

Yapısal kontrol