PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

LBTGC WoodWisdom Net2 ve ERA NET Bioenergy destekli uluslararası bir araştırma projesidir Bu araştırma projesinde ahşap ve camdan oluşan kompozit yapı elemanlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır LBTGC araştırma projesinde geliştirilen ahşap cam elemanlarının genel performansını değerlendirmek amacıyla tasarım konseptleri fizibilite çalışmaları ve dayanımları deneysel ve teorik olarak incelenmiştir Araştırmanın deneysel bölümünde ahşap cam ve yapıştırıcı bileşenleri ile çeşitli boyutlardaki ahşap cam kompozit elemanlarının dayanımları çeşitli yükleme ve çevre koşullarında yapılan deneyler ile incelenmiştir Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar teorik çalışmalardan elde edilen analitik sonuçlar ile birlikte yorumlanmıştır Bir sonraki aşamada pilot projeler oluşturularak geliştirilen farklı ahşap cam kompozit elemanları gerçek yapılarda uygulanmıştır Deneysel ve teorik çalışmalar değerlendirilirken araştırma projesinde yeralan uluslararası ortakların lokal şartları dikkate alınmıştır

Konu

LBTGC(Load Bearing Timber-Glass Composites) WoodWisdom Net2 ve ERA NET Bioenergy destekli uluslararası bir Avrupa Birliği araştırma projesidir. Projede Türkiye Almanya Avusturya İsveç Slovenya Brezilya ve Şili yeralmıştır. Baş araştırmacı olarak, Türkiye yürütücülüğünü ve uluslararası yürütme kurulu üyeliğini yaptığım bu uluslararası araştırma projesinde ahşap ve camdan oluşan kompozit yapı elemanlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. LBTGC Avrupa Birliği araştırma projesinde geliştirilen ahşap cam elemanlarının genel performansını değerlendirmek amacıyla tasarım konseptleri fizibilite çalışmaları ve dayanımları deneysel ve teorik olarak incelenmiştir. Araştırmanın deneysel bölümünde ahşap cam ve yapıştırıcı bileşenleri ile çeşitli boyutlardaki ahşap cam kompozit elemanlarının dayanımları çeşitli yükleme ve çevre koşullarında yapılan deneyler ile incelenmiştir. Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar teorik çalışmalardan elde edilen analitik sonuçlar ile birlikte yorumlanmıştır. Bir sonraki aşamada pilot projeler oluşturularak geliştirilen farklı ahşap cam kompozit elemanları gerçek yapılarda uygulanmıştır. Deneysel ve teorik çalışmalar değerlendirilirken araştırma projesinde yeralan uluslararası ortakların lokal şartları dikkate alınmıştır.

Konu

Cam ahşap yapılarda cephe elemanı olarak sıkça kullanılmasına rağmen cam ve ahşabın taşıyıcı kompozit sistem elemanı olarak yeralması geleneksel yapı yöntemleri arasında çok sık rastlanmamaktadır Akrilatlarla yapıştırılan cam ve ahşabın ısı genleşme katsayılarının birbirine yakın olması birleşim kuvvetini arttırmakta ömrünü uzatmakta ve malzemeler arasındaki yük aktarımını mümkün kılmaktadır Ahşap ve cam kompozit elemanının üretimi için ağır sanayiye ihtiyaç olmaması da önemli bir özelliktir Tam aksine bu kompozit elemanlar hızlı ve düşük enerji sarfiyatı üretim teknikleri ile imal edilmektedirler Kullanılan malzemelerin ekolojik yapı tarzına daha uygun olması ahşap cam kompozit elemanların değerini daha da arttırmaktadır Bu araştırma projesi kapsamında ülkemizde çok tanınmayan ahşap ve cam kompozit taşıyıcı elemanların daha yaygın olarak ve güvenle kullanılabilmesi için deneysel ve teorik çalışmalar yapılarak ahşap cam ve bu iki malzemeyi birleştiren tutkallar üzerinde daha fazla veri elde edilmiştir Ahşap cam kompozit yapı elemanlarının deprem gibi yatay yükler ve çevresel etkiler altındaki davranışları deneysel çalışmalar ile incelenmiştir Ayrıca deneysel sonuçların pilot proje uygulama önerileri yardımıyla ahşap cam kompozit taşıyıcı yapı elemanlarının gelecekte çekici bir alternatif olması için teşvik edilmiştir Son olarak anket çalışmaları düzenlenerek piyasa araştırması yapılmıştır Ürünün çok yönlü özellikleri ve mükemmel uyumuna deneyler sonrası alınan olumlu sonuçlara rağmen ilk hemen piyasada kabul gören ve eline geçiren bir ürün olması beklemek iyimser bir yaklaşım olabilir Ancak projenin ana hedeflerinden biri ülkemizde de yavaş da olsa örnekleri görülen ekolojik az enerji tüketen yapılar için olumlu bir yapı sistemi oluşturmaktır Ekolojik yapıların vazgeçilmez malzemesi olan ahşabın kullanım alanlarının arttırılması ve cam kullanımının beton ve çelik ile beraber kullanılmasının dışında özendirilmesi amaçlanmıştır

Konu

Cam ahşap yapılarda cephe elemanı olarak sıkça kullanılmasına rağmen cam ve ahşabın taşıyıcı kompozit sistem elemanı olarak yeralması geleneksel yapı yöntemleri arasında çok sık rastlanmamaktadır Akrilatlarla yapıştırılan cam ve ahşabın ısı genleşme katsayılarının birbirine yakın olması birleşim kuvvetini arttırmakta ömrünü uzatmakta ve malzemeler arasındaki yük aktarımını mümkün kılmaktadır Ahşap ve cam kompozit elemanının üretimi için ağır sanayiye ihtiyaç olmaması da önemli bir özelliktir Tam aksine bu kompozit elemanlar hızlı ve düşük enerji sarfiyatı üretim teknikleri ile imal edilmektedirler Kullanılan malzemelerin ekolojik yapı tarzına daha uygun olması ahşap cam kompozit elemanların değerini daha da arttırmaktadır Bu araştırma projesi kapsamında ülkemizde çok tanınmayan ahşap ve cam kompozit taşıyıcı elemanların daha yaygın olarak ve güvenle kullanılabilmesi için deneysel ve teorik çalışmalar yapılarak ahşap cam ve bu iki malzemeyi birleştiren tutkallar üzerinde daha fazla veri elde edilmiştir Ahşap cam kompozit yapı elemanlarının deprem gibi yatay yükler ve çevresel etkiler altındaki davranışları deneysel çalışmalar ile incelenmiştir Ayrıca deneysel sonuçların pilot proje uygulama önerileri yardımıyla ahşap cam kompozit taşıyıcı yapı elemanlarının gelecekte çekici bir alternatif olması için teşvik edilmiştir Son olarak anket çalışmaları düzenlenerek piyasa araştırması yapılmıştır Ürünün çok yönlü özellikleri ve mükemmel uyumuna deneyler sonrası alınan olumlu sonuçlara rağmen ilk hemen piyasada kabul gören ve eline geçiren bir ürün olması beklemek iyimser bir yaklaşım olabilir Ancak projenin ana hedeflerinden biri ülkemizde de yavaş da olsa örnekleri görülen ekolojik az enerji tüketen yapılar için olumlu bir yapı sistemi oluşturmaktır Ekolojik yapıların vazgeçilmez malzemesi olan ahşabın kullanım alanlarının arttırılması ve cam kullanımının beton ve çelik ile beraber kullanılmasının dışında özendirilmesi beklenen sonuçlardan biridir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.