PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Deformasyon

Konu

Büyük Endüstriyel Kazalara Yönelik Afet Risk Değerlendirme Yazılımı Hazırlanması Ar-Ge Projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar), Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik), GPS-GNSS, Gökova Körfezi, Göreceli Deniz Seviyesi, Jeomorfoloji, Tektonik,

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Deformasyon

Konu

Deformasyon

Konu

Deformasyon

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Fay hareketlerinin GPS yöntemiyle izlenmesi

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

CBS Sel Heyelan Hasar Tahmini

Konu

TABİS Projesinden elde edilen Temel Topografik ve Afet Obje Model Kataloglarının İstanbul Zeytineburnu İlçesi Pilot Olmak Üzere tüm İstanbula Uygulanması

Konu

Kaya Dolgu olan Atatürk Baraj gövdesinin ve yan palyelerin deformasyonlarının izlenmesi, geoteknik olarak risk değerlendirmelerinin yapılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye genelinde afet bilgi sistemi için obje kataloglarının belirlenmesi, 5000 ölçekli obje kataloğu standardının belirlenmesi