PROJELER

Konu

Günümüzde denizlerde taşımacılık yapan gemilerin büyük çoğunluğu yakıt olarak fuel oil ve dizel oil kullanmaktadır ve bu yakıtların yanması sonucunda emisyon değeri yüksek gazlar atmosfere salınmaktadır. Çağımızın büyük problemlerinden olan küresel ısınma sorununa bu atmosfere salınan gazların önemli bir etkisi vardır. Uluslararası Denizcilik Sözleşmesi’nin (IMO) MARPOL-Ek 6 maddesinin içeriğiyle denizlerde gemiden kaynaklı atmosfer kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. O yüzdendir ki son zamanlarda akademik çalışmalarda gemilerde kullanılabilecek düşük emisyonlu yakıtlar ve sürdürülebilir alternatif enerji kaynakları sıkça araştırılmaktadır. Güneş enerjisi, gemilerde kullanılabilecek sürdürülebilir, temiz ve çevre dostu enerji kaynaklarından bir tanesidir. Bu projede yük taşımacılığı yapan ticari gemilerde güneş pili sisteminin kullanımına dair fizibilite çalışması yürütülecek, yük gemisinde güneş pilinin kullanılabilirliği incelenip, sisteme adapte edildiğinde gemi elektrik ihtiyacının ne kadarını karşılayacağı teorik olarak hesaplanacaktır. Hesaplamalar sonucunda üretilen enerjinin gemilerde enerji verimliliğine ne gibi bir katkısı olacağı ortaya çıkarılacak, yakıt tüketiminin azaltılmasına yapacağı katkı araştırılacaktır. Yakıt tüketimindeki azalmaya bağlı olarak yük gemisinden doğaya salınan emisyon değerlerindeki düşüş ve araştırmanın küresel ısınma sorununa azaltıcı etkisi ortaya konacaktır.

Konu

Gemilerde kullanılan çeşitli donanımların testlerini yapabilecek akredite olan test merkezi kurulmuştur.