PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu araştırma projesinin konusu (Ti,Mg)N ve TiN ince film kaplı titanyum plakaların in vivo koşullarda kemik kaynaması üzerineetkilerinin ve mevcut kemik dokuyla yeni bağlar kurabilme (osteoentegrasyon) potansiyellerinin belirlenmesidir. In vitrokoşullarda kemik hücreleri ve kök hücreler (rBMSCs) ile yapılan çalışmalarda belirli bir Mg oranını içeren ( 10 at) yüzeylerdehücre tutunması, çoğalması ve farklılaşmasının Mg içermeyen yüzeylere kıyasla daha iyi olduğu gösterilmiştir (Onder vd., 2015,Onder vd., 2016). Bu çalışmalar (Ti,Mg)N kaplamaların TiN kaplamalara alternatif olabileceğini göstermiştir. İmplantmalzemelerin in vitro koşullardaki davranışları ile in vivo koşullardaki davranışlarının farklılık göstereceği göz önüne alınırsa,klinik uygulara geçilmeden önce hayvan deneylerinin yapılması gerekmektedir ki, proje kapmasında yapılacak olan çalışmalarbu amaçla planlanmıştır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projenin konusu sinir kopuklarında uc uca cerrahi dikimde, klinik sonuçları daha iyi yapabilecek yeni elektriksel iletken bir cerrahi dikiş ipliğinin üretilmesidir.

Konu

Ortopedi