PROJELER

Konu

Bu proje kapsamında hassas cisimlerin temassız taşınmasını amaçlayan silindirik kiriş ve çarpan dağıtılmış jet içeren Pnömatik Taşıma Sisteminin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak incelemelerde enerji verimliliği ve kaldırılan cismin stabil bir şekilde taşınması başarı kıstası olarak göz önünde bulundurulacaktır. Önerilen sistemde plaka üzerine belirli aralıklarla açılmış jet yatağından hava üflenerek hava yastığı oluşturulacak ve jet deliklerinin arasına yerleştirilmiş rijit veya elastomer silindirik kirişler ile akış kontrolü sağlanacaktır. Böylece, alt tabakadaki delikler tarafından beslenen hava yastığı, hedef cismin silindirik kiriş üzerinde temassız bir şekilde kaldırılmasını ve taşınmasını sağlayacaktır. Önerilen yaklaşım hassas cisimlerin konumlandırma ve tutup-taşıma operasyonlarını mümkün kılmaktadır. Proje sayısal ve deneysel çalışmalardan oluşmaktadır. Sayısal modellemelerde Computational Fluid Dynamics (CFD-HAD)-ve Akışkan Yapı Etkileşimi (FSI) yöntemlerine başvurulacaktır. Bu sayısal çalışmalarda sabit basınç farkında oluşturulan hava jetine ve silindirik kirişlere ait tasarımsal ve kontrol (basınç, debi, sıcaklık vb.) parametrelerin etkileri incelenecek ve optimizasyon amaçlı kullanılacaktır. Deneylerde bir hava tankından ölçüm yapılacak sisteme aktarılan basınçlandırılmış havanın jet yatağı vasıtasıyla dağıtılmış hava jetlerine dönüştürülecektir. Deney düzeneğinde farklı en-boy oranlarında ve farklı malzemelerden imal edilmiş silindirik kirişler ve farklı delik çaplarına sahip jet yatağı, düşey olarak tasarlanmış ve kompresör tarafından basınçlı hava beslenen bir haznede kullanılacaktır. Oluşturulan jet akışının karşısına belirli bir mesafede merkezlenmiş halde bulunan düz bir plakaya çarpması ile çarpan jetlerin oluşturduğu toplam kuvvet ölçülecektir. Farklı tasarımlarda düz plakaya etki eden kaldırma kuvvetinin ölçülmesi ve sistemin harcadığı enerjinin tespiti için sistemin gerekli görülen noktalarında basınç sensörleri ve debimetreler kullanılacaktır. Sayısal çalışmalar ile paralel yürütülecek olan deneysel çalışma sonuçları validasyonda kullanılacaktır. Başarı kıstası olarak minimum enerji sarfiyatı ile maksimum kaldırma kuvvetinin amaç fonksiyonu olarak tanımlandığı bir optimizasyon problemi çözülecektir.