PROJELER

Konu

Önerilen projenin amacı, ofis binalarının kullanım aşamasındaki performansının otomatik olarak takip edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için yapı bilgi modeli (BIM) ile entegre çalışan bir yaklaşım geliştirilmesidir. Bu yaklaşımda bina performansı konum bazlı kullanıcı geri bildirimleri ve sensör verisinin BIM modeli ile entegre edilmesi yoluyla temsil edilecek ve karar vericilere görsel bir formatta sunulacaktır. Bina işletme ve yenileme süreçlerinde bina performansı verilerinin karar vericilere etkin biçimde ulaştırılması için BIM ile tümleşik bir sistemin geliştirilmesi gereği son yıllarda literatürde sıklıkla vurgulanmıştır (Coates vd., 2011; Motawa ve Corrigan, 2012; Ozturk vd., 2012; Motawa ve Carter, 2013; Hua vd., 2014; Göçer vd., 2015). Ancak bu çalışmalarda söz konusu yaklaşım uygulanmamış ve sadece bir öneri olarak yer almıştır. Önerilen çalışmada, ofis binalarında enerji verimliliğinin yanı sıra çalışan sağlığı ve verimliliğini de etkileyen termal, görsel, işitsel, alansal konfor, iç hava kalitesi, kullanıcı kontrolü, bina tasarımı ve bina hizmetleri boyutlarını içeren bütüncül bir değerlendirme sistemi oluşturulacak ve BIM’in bina işletmesi ve yenilemesi için sahip olduğu potansiyel kullanılacaktır.