PROJELER

Konu

Eş zamanlı olarak kullanılacak olan gerçek veriler için Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattının batı bloğunun bir kısmını içeren Dr. Sebastian Rost liderliğinde Dense Array for North Anatolia (DANA) projesinde 1 Mayıs 2012 ve 30 Eylül 2013 tarihleri arasında geçici istasyonlar ile toplanan uluslararası sismolojik veriler işlenerek, kabuktaki anizotropinin yapısı, KAFZ’nun anizotropi üzerindeki etkisi ve mikro ölçekli yapıların anizotropisi ile ilişkisinin yorumlanması projenin ana konusudur.

Konu

High Resolution Imaging of Lithospheric and Sub-Lithospheric Structure of Anatolia and Surroundings. Alexander von Humboldt Foundation, Follow-Up Alumni Research Program, Berlin, Germany

Konu

Deprem Sismolojisi, Sismotektonik, Jeodinamik, Tsunami

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.