EDİTÖRLÜK

1.ULUSAL PLANLAMADA SAYISAL MODELLER SEMPOZYUMU/BİLDİRİLER KİTABI
CENKLER MATBAASI, TÜRKİYE, 24 Kasım 2010
EŞBAH TUNÇAY HAYRİYE,TÜRKOĞLU HANDAN,YÜZER MEHMET ALİ,TERZİ FATİH,KAYA SERDAR,OKUMUŞ GÖKÇER
Mehmet Ali Yüzer Editörlük Kitap Editörlüğü Yayın Kurulu Üyeliği
Prof. Dr. Yücel ÜNAL’a Armağan
Cenkler Matbaası, TÜRKİYE
YÜZER MEHMET ALİ,ERTEKİN ÖZHAN
Mehmet Ali Yüzer Editörlük Kitap Editörlüğü Yayın Kurulu Üyeliği
HABİTAT’a Doğru İstanbul 2020 Sempozyumu- Bildiriler Kitabı
İTÜ Mimarlık Fakültesi, TÜRKİYE
YÜZER MEHMET ALİ,ERTEKİN ÖZHAN,BERKÖZ AYŞE LALE
Mehmet Ali Yüzer Editörlük Kitap Editörlüğü Yayın Kurulu Üyeliği
Dossier Editorial: Quantitative Models in Planning
A Z ITU Journal of Architecture
YÜZER MEHMET ALİ
Mehmet Ali Yüzer Editörlük Dergi Editörlüğü Editör