PROJELER

Konu

Günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşmakta olan polimer esaslı kompozit malzemelerin çeşitli karakteristik özelliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece kullanımları sırasında karşılaşılan problemlere çözümler üretmesi amaçlanmaktadır. Bu problemlerden biri, polimer-metal temas yüzeylerinde oluşan sürtünme kaynaklı gürültüdür. Bazı araçlarda, hareket esnasında araç içinde oluşan kısa süreli tiz sesler buna örnek olarak gösterilebilir. Yapılan çalışmada, oluşan gürültünün karakteristiğinin anlaşılabilmesi için polimer-metal temas yüzeylerinde sürtünme kaynaklı gürültünün sayısal olarak modellenecektir. Sayısal modelinin oluşturulmasında pim-ring deney tesisatı kullanılarak elde edilmiş deneysel veriler kullanılacaktır. Önerilen projede, deney tesisatının 3 boyutlu modeli oluşturulacaktır. 3 boyutlu model polimer pim, metal ring ve akustik odadan oluşmaktadır. Polimer pim ve metal ring arasındaki temas yüzeyinin tanımı yapılarak bu yüzeyde tutma-bırakma hareketlerine izin verilecektir. Bu şekilde, temas yüzeyinde oluşan hareketin davranışı modellenmiş olacaktır. Tutma-bırakma hareketi sonucu oluşan ses basınç dalgaları ise akustik modelleme ile elde edilecektir. Sayısal olarak elde edilen ses basınç düzeyi verisi deneysel veri ile karşılaştırılarak modelde gerekli güncellemeler yapılacaktır. Elde edilen sayısal model ile farklı polimer malzemelerin metal yüzeye karşı gürültü karakteristikleri deneysel veriye minimum ihtiyaç duyularak elde edilebilecektir. Bu sayede sürtünme kaynaklı gürültü probleminin olduğu durumlarda tasarımsal ve/veya malzeme değişiklikleri yapılarak, oluşan gürültünün azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması sağlanabilecektir. Ayrıca, bu gürültüyü oluşturan titreşimler, aşınmanın artmasına, yüzey hasarlarına ve yorulmaya neden olarak sistemin işlevini ve performansını etkilediğinden dolayı, geliştirilecek olan sayısal model bu tür problemlerin azaltılmasına veya yok edilmesine olanak da sağlayacaktır. Bu tür titreşimlerin karakteristiğinin belirlenmesi ile bir sonraki aşamada polimer ve polimer esaslı kompozit malzemelerde yorulma hasarına neden olabilen yüzey çatlaklarının, kendi yüzeyleri arası sürtünmeleri sonucu oluşturduğu gürültünün karakteristiği de belirlenebilecektir.

Konu

3501 - Kariyer

Konu

Tübitak TEYDEB 1501 projesi kapsamında danışmanlık

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yüksek Lisans Tez Projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.