PROJELER

Konu

Yapay zeka ve görüntü işleme, sortingYapay zeka ve görüntü işleme, sorting

Konu

metalik nanopartikül hazırlanması, elektrod uretimi ve nem sensorü incelemeleri

Konu

Koruyucu polimerik kaplama geliştirilmesi, elektrokaplama, implantasyon sonrası ortaya çıkabilecek bakteriyel enfeksiyonlara karşı lokal ilaç salan yüzey geliştirilmesi

Konu

yüzey özellikleri geliştirilmiş adsorptif membran üretimi

Konu

metalik yüzeylere koruyucu polimerik nanokaplama hazırlanması

Konu

membran hazırlama ve biyolojik kirlenme kontrolü

Konu

mekanik dayanımı yüksek zırh kaplaması

Konu

115R017 Nolu TÜBİTAK 1001 PMMA Polimer sentezi

Konu

115R017 nolu TÜBİTAK 1001 PMMA polimer sentezi

Konu

nanoboyutta antibakteriyellik özelliği taşıyan Ag Cu modifiye sepiyolit liflerinin hazırlanması katkılı polisülfon nanokompozitinin geliştirilerek antibakteriyellik çalışmaları karekterizasyonu ve altın madenciliği vazgeçilmezi siyanürün gideriminde etkinliğinin incelenmesi

Konu

hidrometalurji ve altın kazanımı

Konu

ülkemiz refrakter karekterdeki altın cevherine uygulanan ön oksidasyon işlemlerinin siyanür liçi üzerine etkinin incelenmesi

Konu

Sülfürlü Pb Zn Cevheri biyomodifikasyonu ve sonrası uygulanan biyoflotasyonunun İncelenmesi

Konu

Nanokompozitler ve uygulama alanları

Konu

elektriksel iletkenliği arttırılmiş nanofiber eldesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sepiyolit kil katkılı polisülfon membran geliştirilmesi reverse osmos filtrasyon performansının ortaya konması ve yapısal karekterizasyonu

Konu

atık konumdaki aşındırıcı tozlardan gravite ayırma ile mineral kazanımı

Konu

Ülkemiz farklı bölgelerine ait refrakter altın cevherlerinin biyooksidasyonu ve siyanür liçi

Konu

modifiye sepiyolit fiberleri kullanılarak karbon paste elektrod hazırlanması ve test edilmesi

Konu

Tarihi binaların dış cephe temizliğinde kullanılan atık konumdaki garnetin kullanım sonrası aşınmasının görüntü analizi ile tesbiti ve yeniden kazanımı

Konu

antibakteriyel biyouyumlu inorganik dolgu malzemesinin geliştirilmesi

Konu

Katı- sıvı ayrımı, susuzlaştırma ve bor

Konu

Kil bazlı modifiye elektrodların geliştirilmesi

Konu

nanokompozit çalışmalarına yönelik farklı polaritedeki çözücü ortamlarında sepiyolit fiberlerinin agglomerasyonunu önleyerek optimum dağılma koşullarının incelenmesi

Konu

Ag ve Cu modifiye sepiyolit nanoliflerinin elektriksel iletkenliğinin tesbiti ve biyouyumlu fiberlerin biyosensör teknolojisinde kullanımının AFM altında elektriksel iletkenlik nanoindentasyon ve nanosertlik deneyleri ile ortaya konması

Konu

İTÜ VLSI LABS DURAN LEBLEBİCİ ÖLÇME LABORATUVARI RF karışık İşaret rf mixed signal VLSI Ölçüm ve Karakterizasyon Laboratuvarı ve Mükemmeliyet Merkezi

Konu

Boya üretimine yönelik inorganik dolgu malzemesi geliştirilmesi

Konu

organobentonit üretimi

Konu

Yüksek kaliteli nanokompozit üretimi ve yüzey karekterizasyonunun atomik kuvvet mikroskoskobu yardımıyla görüntü analizleri ve kantilever yardımıyla Force Spektroscopy ile adhezyon ve kompozitlerin serbest yüzey enerjisi hesabı

Konu

MEM TEK Prof Dr Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi kurulumu

Konu

Kil tabanlı nanokaplama ve karekterzasyonu

Konu

Sepiyolit katkılı epoksi nanokompoziti hazırlanması karekterizasyonu yapısal mekanizma aydınlatmalarında AFM ile kuvvet ölçümleri ile adhezyon kuvveti ve serbest yüzey enerjisi hesabından moleküler dinamik simülasyon ile sepiyolitin sulu ortamdaki iyon salınımı ortaya konarak nanokompozitin başarısının irdelenmesi

Konu

içme sularindan üretilen hidrokolloid ile krom giderimi

Konu

yüzey kimyası, tane-tane etkileşimleri, filtrasyon