PROJELER

Konu

Bu çalışmada, kısmi doygun kum numuneler hazırlanarak farklı düşey efektif gerilmelerde drenajsız dinamik basit kesme deneyleri altında kum numunelerin sıvılaşma davranışı incelenecektir. Farklı doygunluk derecelerinde ve sıkılıklarda artan düşey efektif gerilmelerde yapılan çevrimsel basit kesme deneyleri altında kum dane boşluklarında oluşan boşluk suyu basınçları (ru=?u/??’xxv) ölçülecektir. Yapılan deneyler tam doygun kum numuneler üzerinde de tekrarlanıp sıvılaşma direncinin ne kadar arttığı incelenecektir. Daha sonra FLAC yazılım programında yapılan deneyler modellenerek sayısal analiz sonuçları ile deney sonuçları karşılaştırlacaktır. Aynı zamanda drenajlı dinamik basit kesme deneyleri de yapılarak dinamik yükler altında kısmi doygun kumlarda oluşan oturmalar tam doygun kumlarda oluşan oturmalarla karşılaştırılacaktır. Projenin kazanımları ile Kısmi Doyguna İndirgeme (IPS) yönteminin ülkemizde ve dünyada gelişmesi ve uygulamasında katkı sağlamak ve böylece deprem anında sıvılaşmadan kaynaklı can ve mal kayıplarını en aza indirmek hedeflenmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.