PROJELER

Konu

Afetler arasında insanlara en geniş çapta zarar veren doğal afet depremdir. Ülkemiz için farklı senaryo depremleri çalışmalarında, depremden kaynaklanan can kayıplarının nedeninin öncelikle bina göçmelerinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bunun neticesinde, ülkemizin mevcut yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi veya yeni yapılacak yapıların depreme dayanıklı olarak yapılması gereklidir. Böylece, ülkemiz için deprem riskleri azaltılmış veya zararları en aza indirilmiş olacaktır.Taşıyıcı sistemlerde süneklik kapasitesinin varlığı, yani göçme hasarları oluşmadan yapacakları şekil değiştirmeler, deprem etkilerin yapılarda ciddi hasarlar oluşturmasını engeller. Tekstil donatılı çimento esaslı kompozitler eğilme performansları çok iyi sünek taşıyıcı elemanlardır. Tekstil donatılı çimento esaslı kompozit taşıyıcı elemanların kolonlarda kalıcı kalıp sistem olarak uygulanması, deprem sırasında en çok zorlanan taşıyıcı eleman olan kolonların süneklik kapasitelerini artıracaktır. Böylece geleneksel yöntemlerle inşa edilen yapılar için kalıcı kalıp sistemler alternatif oluşturacaktır.İnşaat sektöründe kullanılan ahşap veya çelik geçici kalıplarla yapılan taşıyıcı elemanlar maliyetlidir ve zaman alıcı olması önemli bir eksikliktir. Kullanılacak kompozit kalıcı kalıp sistemler yapıların inşa süresini kısaltacak, maliyetini azaltacak, taşıyıcı sistemlerin dayanım, rijitlik ve süneklik kapasitesini de artıracaktır. Bunun neticesinde yapılar hem uzun ömürlü hem de depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olacaktır.

Konu

MDF Cements

Konu

MDF Çimentolar

Konu

Lifli betonlar