PROJECTS

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

SYM farklı yöntemlerle üretilmekle beraber, en yaygın üretim yöntemi hava fotogrametrisidir. Bu yöntemle üretilen modeller ise topoğrafik harita üretimi, arazi kullanımı planlaması, arkeolojik çalışmalar, havza analizleri, enerji nakil hatları kontrolü ve benzeri pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde İnsansız Hava Araçları (İHA) fotogrametrik yöntemle SYM üretimi amacıyla yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu proje kapsamında, İHA aracılığıyla elde edilen görüntülerle üç boyutlu sayısal yüzey modeli oluşturulabilmesi için görüntü eşleştirme algoritmaları irdelenerek performansları değerlendirilecektir. Bu algoritmalar arasında daha iyi sonuç verebileceği düşünülen algoritmalardan Thin Plate Splines algoritması ele alınarak geliştirilecek ve test edilecektir.Algoritmanın geliştirilmiş halinin eşleştirme hassasiyetini iyileştirmesi ve kullanımıyla distorsiyonu yüksek görüntülerin daha doğruluklu bir biçimde eşleştirilebilmesi mümkün olacaktır. Sayısal yüzey modeli veya diğer fotogrametrik üç boyutlu ürünlerin üretilmesinde kullanılan ticari yazılımlara olan bağlılığın önerilen algoritmanın kullanılmasıyla azaltılması beklenmektedir.Çalışma kapsamında kullanılacak donanım ve yazılım olarak, proje kapsamında temin edilmek istenilen bir adet fotogrametrik değerlendirme yazılımının yanı sıra, İHA ile elde edilen görüntüler, mevcut olan bir adet kamera ve Fotogrametri ve Ölçme Tekniği Laboratuvarları olanaklarından da yararlanılacaktır. Çalışma kapsamında yersel ölçmeler ile yer kontrol noktası ağı kurulacak, çekilen görüntülerle oluşturulacak olan yüzey modeli bu ağ ile koordinatlandırılacak ve test edilecektir