PROJECTS

Topic

Deformasyon

Topic

Atatürk Barajında Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon İzleme Çalışması

Topic

Projede, taşınabilir ve hidrografik ölçmeleri otonom olarak gerçekleştirebilecek donanımı rahatça taşıyabilecek nitelikte prototip geliştirilmiş ve farklı gövdeye ve itki sistemine sahip tekne üretilmiştir. Visual Basic.Net ile Yer Kontrol Yazılımı geliştirilmiş otonom güzergah bu yazılım ile tasarlanmış ve tekneye rota bilgisi verilmiştir. Radyo ünitesi aracılığıyla otopilot ve yer kontrol yazılımı arasında iletişim kurulmuş ve aralarında bilgi aktarımı sağlanmıştır. iletişim kanalı ile konum, derinlik, IMU değerleri kontrol istasyonu yazılımına aktarılmış vekaydedilmiştir. Otonom hareketi ve GNSS, transdüser, IMU sensörlerinin eş zamanlıçalışmasnı sağlamak amacıyla bir kontrol kartı tasarlanmıştır. Tüm sensörlerden 1 hz frekansile veri aktarımı sağlanmıştır.

Topic

Peyzaj desenlerinin mekansal ve ekolojik açıdan ele alındığı Enez İlçesi nin doğal ve kültürel potansiyellerinin değerlendirildiği ÖNAP Projesidir

Topic

CBS Sel Heyelan Hasar Tahmini

Topic

TABİS Projesinden elde edilen Temel Topografik ve Afet Obje Model Kataloglarının İstanbul Zeytineburnu İlçesi Pilot Olmak Üzere tüm İstanbula Uygulanması

Topic

Kaya Dolgu olan Atatürk Baraj gövdesinin ve yan palyelerin deformasyonlarının izlenmesi, geoteknik olarak risk değerlendirmelerinin yapılması

Topic

Ikonos ve Quickbird uydu görüntüleri sağladıkları yüksek çözünürlük nedeniyle birçok çalışmanın araştırma konusu olmuştur. Fakat yüksek çözünürlüklü bir uydu olan OrbView-3 uydusu için bilimsel anlamda yeterli doğruluk çalışmaları henüz yapılmamıştır. Bu proje kapsamında Orbview-3 uydusundan elde edilen görüntülerin geometrik (yatay ve düşey) ve tematik doğrulukları analiz edilmiş ve mühendislik uygulamalarında kullanım olanakları araştırılmıştır.

Topic

Proje Amerika’da FEMA ve NSF tarafından desteklenen çok amaçlı afet risk değerIendirme araçlarından biri Olan MAEviz sistemini temel almaktadır. Genel olarak Türkiye için geliştirilen yeni program, risk değerIendirmenin tüm yönlerini ele almakta ve bu amaçla analizler yapmaktadır. Bu proje kapsamında yapılan çalışmada pilot bölge olarak Zeytinburnu ilçesi seçilmiş ardından tüm İstanbul ili için mevcut bina verileri kullanılarak uygulanmıştır. Geliştirilen HAZTURK programının, tehlike karakterizasyonu ve kayıp azaltma kapasitesinin yanında, doğal tehlike risk yönetiminde, program geliştirmede, Türkiye’xxnin mevcut altyapısının sismik tehlikelere karşı dayanıklılığının geliştirilmesinde, insanlar için daha güvenli ve daha istikrarlı ekonomi oluşturmada yardımcı olması amaçlanmaktadır.

Topic

Fethiye- Burdur fay zonundaki tektonik hareketlerin GPS Ölçüleriyle Belirlenmesi

Topic

Türkiye genelinde afet bilgi sistemi için obje kataloglarının belirlenmesi, 5000 ölçekli obje kataloğu standardının belirlenmesi

Topic

Kuzey Anadolu Fayının Bölümünün Hareketlerinin Hassas GPS Ölçmeleri İle Yespit Edilmesi

Topic

Ambarlı Altaş Liman Tesisleri Sahasında Jeodezik ve Geoteknik Yöntemlerle Heyelan İzleme Çalışması