PROJECTS

Topic

Atatürk Barajında Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon İzleme Çalışması

Topic

CBS Sel Heyelan Hasar Tahmini

Topic

TABİS Projesinden elde edilen Temel Topografik ve Afet Obje Model Kataloglarının İstanbul Zeytineburnu İlçesi Pilot Olmak Üzere tüm İstanbula Uygulanması

Topic

Kaya Dolgu olan Atatürk Baraj gövdesinin ve yan palyelerin deformasyonlarının izlenmesi, geoteknik olarak risk değerlendirmelerinin yapılması

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Türkiye genelinde afet bilgi sistemi için obje kataloglarının belirlenmesi, 5000 ölçekli obje kataloğu standardının belirlenmesi

Topic

Kuzey Anadolu Fayının Bölümünün Hareketlerinin Hassas GPS Ölçmeleri İle Yespit Edilmesi