PROJECTS

Topic

Havza Yönetiminde yenilikçi yaklaşım

Topic

Kartalkaya Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Referans Noktaları Belirleme ve Modelleme Projesi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

İklim Değişikliğinin Türkiye Su Havzalarına Etkisinin Araştırılması

Topic

Meriç Ergene Susurluk ve Konya Kapalı Havzalarında Tehlikeli Madde Kirliliği Takip ve Kontrolüne İlişkin Bilgi Sistemi geliştirilmesi

Topic

Karadeniz Havzası Gözlem ve Araştırma Sistemi için kapasite oluşturma

Topic

SRTM verilerinin iyileştirilmesi

Topic

Güney Doğu Avrupa Mekansal veri altyapısının araştırılması

Topic

Dağcılık haritalarının tasarlanması

Topic

Güney Doğu Avrupa CBS Teknolojileri marketinin araştırılarak hacmin belirlenmesi ve bu kapsamda eksiklerin dokümante edilmesi

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.