PROJECTS

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Bu projede, İSKİ içmesuyu arıtma tesislerindeki mevcut ön ozonlama sistemlerinin peroxone prosesine dönüştürülerek daha etkin tat ve koku giderimi sağlamak amacıyla kurulacak bir pilot tesiste uygun tasarım/işletme parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, pilot tesiste içmesularında tat ve kokuya sebep olan Geosmin ve metil-izo-borneol (2-MIB) bileşikleri ile birlikte diğer önemli parametrelerin giderim süreçleri de incelenmiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.