EDITORSHIP

TEKNİK DERGİ
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayınları
İLKİ ALPER,ÇİNİCİOĞLU ÖZER,GÜRCANLI GÜRKAN EMRE
Gürkan Emre Gürcanlı Editorship Journal Editorship Editorial Board Membership
Teknik Dergi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
ŞAHİN İSMAİL,AYDIN İSMAİL,ÇİNİCİOĞLU ÖZER,GER AHMET METİN,GÜRCANLI GÜRKAN EMRE,İLKİ ALPER,ORAKÇAL KUTAY
Gürkan Emre Gürcanlı Editorship Journal Editorship
Teknik Dergi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TANKUT TUĞRUL,ARKUN ENDER,AYDIN İSMAİL,ÇİNİCİOĞLU ÖZER,GER AHMET METİN,GÜRCANLI GÜRKAN EMRE,İLKİ ALPER,ORAKÇAL KUTAY,ŞAHİN İSMAİL
Gürkan Emre Gürcanlı Editorship Journal Editorship Assitant Editor