PROJECTS

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Bu çalışmanın konusu optimum işletme koşullarında çalıştırılacak bir yarı-kesikli sistemde tavuk atıklarının havasız arıtılabilirliği ile biyogaz potansiyelinin araştırılmasıdır. Ayrıca, tavuk atıklarının havasız arıtımı sırasında ortamda bulunan organik maddelerin gideriminden sorumlu mikrobiyal komünite ile yine bu proseslerde yüksek azot içeriklerinden dolayı ortaya çıkması muhtemel inhibisyona uyum sağlayabilecek türlerin DNA izolasyonunu takiben ‘Yeni Nesil Dizileme’ yöntemi ile tespit edilmesi ve bakteriyel/arkeyal grupların miktarlarının gerçek zamanlı kantitatif PCR (Q-PCR) ile belirlenmesidir.

Topic

Bu deneysel araştırma projesinde, organik mikrokirleticilere örnek olarak seçilen İopamidol (İOPA) ticari isimli X ışını kontrast maddesinin, son yıllarda daha fazla çalışılmaya başlanmış Fenton-benzeri prosesler arasında yer alan sıfır değerlikli demir (SDD) ve sıfır değerlikli aluminyum (SDA) nanopartikülleri ile farklı su matrislerinde (ham yüseysel su-HYS, arıtılmış evsel atıksu-AAS) ve oksidanlar (hidrojen peroksit-HP, persülfat-PS) varlığında ileri oksidasyonu araştırılmıştır.

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Tavuk Atıklarının Havasız Arıtımı Sonrasında Anammox Yolu ile Amonyak Gideriminin Araştırılması

Topic

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Topic

Düşük Masraflı Arıtma Teknolojileri