AramaSitede yeralan yayınlar ve akademik bilgiler içerisinde arama yapabilirsiniz.
 

İletişim Bilgileri


Adres ITU Maslak Yerleşkesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Oda No C416
E-posta

Günlük


Doğada Yönetim Değişikliği
Jeolojik zaman tablosu (Geologic time scale), hemen hemen her yıl küçük güncellemelerle kurumlarca yenilenir. Neredeyse her yıl yapılan bu yenilemenin sebebi tarihsel jeolojideki bilgi birikiminin, dünyanın "çekiç girmemiş" her noktasından gelen yeni bilgi ve yayınlarla gelişerek daha anlamlı ve güvenilir hale gelmesindendir.
Birkaç yıl önce -tam olarak 2008 yılında- Portsmouth Üniversitesi'nden bir grup yerbilimci, yerkürenin insan etkisiyle son 200 yılda geçirdiği evrimi, insansız geçen milyonlarca yıla eşit olacağını ve kısaca insanın yerkürenin evrimini hızlandırdığını iddia ederken, bu değişimin yeni bir jeolojik çağın başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiğini teklif ettiler. Terim bile hazırdı: Anthropocene!
Elbette bu durum, ağır ağır yol almaya alışmış yerbilimi çevreleri tarafından olumsuz karşılandı. Ben de konu üzerinde fazla düşünmeye gerek olmadığını, Holosen gibi bir dönemin modern insanın göreceği son dönem olarak yeterli olduğunu düşünmüştüm.
Aradan geçen iki yılın ardından, gerek RSS okuyucumda gerekse de ntvmsnbc web sitesinde sür manşet olarak yer alan bir haber gördüm, tam olarak burada. İki yıl önce "epok açılımı"nda bulunan yerbilimci grubunun ortaya attığı fikir, dünya çapında birkaç üniversite ve Nobel ödüllü kimyacı Paul Crutzen tarafından da kabul görünce hemen bilimsel bir çıkarıma dönüşüp yayımlanmış.
Yayıma dönüştüğüne göre artık kimliği olan bir tartışmadan bahsedebiliriz. İddialara değinmeden beni ikna eden temaya odaklanacağım.
İyi yada kötü, kontrollü yada kontrolsüz, isteyerek yada farkında olmadan yerkürede küresel etkiler bırakmaya başladık. Sanayi devrimini milad sayabiliriz. Sonrasında nüfüs artışı, kaynak tüketimi ve nihayetinde global değişim....
"Doğanın çocuğu yönetime el koydu!" işte gerçeğe en yakın iddia bu olmalı, doğayı sömürmeye kalkmamız. Bize bu imkanı veren, onu tanımamızı, anlamamızı, sırlarını çözerek bilimsel dergilerde çırıl çıplak sergilememize sebep olan doğal seçilim değil miydi? Evet öyle olmalı.
Bu hipotez bir dakika bile yaşamamalı. Permiyen ve Kretase yok oluşlarında doğa zar atmakla mı meşguldü? Ortada onu sömürerek iklimi değiştirebilecek hiçbir beyin yoktu. İlkinde sürüngenleri, ikincisinde ilkel memeleri mi sorumlu tutsak daha mantıklı olur? Neo-Proterozoyik'te, yaklaşık 700 milyon yıl önce, kar topuna dönen dünya için ne demeli?
Zamanları ayrıntılı olarak düşününce büyük yok oluşlar ve baskın tektonik değişimlerin imzası olan dönemler dışında, Holosen gibi bir dönemin son buzul çağını işaret etmesi sebebiyle isimlendirlmiş olması, Anthropocene (bizde Antroposen) açılımını için kuvvetli bir destekçi oluşturmaya yetiyor. Fosil kayıtlarında Homo Sapiens'in belirmesi jeolojik değişim için birşey ifade etmiyordu belki, ancak bugün bulunduğumuz dönemde türümüzün Homo Sapiens Sapiens olarak yerküreyi dinozorlardan daha kötü, ancak daha baskın yöneten zeki türler olarak artık jeolojik zaman tablosunda sağlam bir yeri hakediyor olmalıyız.
Tüm zamanları; çağ, devre ve dönem gibi katların hepsini isimlendiren türümüzün o tabloda en üstte bir yeri olmalı. Biz bunu yapmasak da; türümüz yok olduğunda, uzak ve kurgusal bir ihtimalle, geride yerkürenin çalışmasında çeşitli değişim/sorunlar olan bir Homo döneminin izlerini bırakacağız. Arkamızdan gelenler -ki bizden zeki olmalarını varsayarak- diyagramlar yapıp değer anomalilerini tespit edip, makalelerin discussion bölümlerini dolduracaklardır. Bakarsınız bu anomali dönemlerine bir orojenez yada yok oluş kadar önem verip sınırlarlar...
Ne olursa olsun iyi yada kötü -bilebildiğimiz kadarıyla- evrenin en zeki varlıkları olarak yerküreyi kullanıyoruz. O artık eskisi gibi değil ve eskisi gibi uzun bir düzlükte sabit bir hızla gitmiyor. Ona yönü belirsiz bir ivme kazandırdık. Süreç başladı...    

Tarih: 01.04.2010, 0 yorum Anthropocene , Antroposen

Çalışma Alanları


Magmatik-metamorfik petroloji
Volkanoloji
Tarihsel jeoloji
Biyojeolojik evrim
Tektonik

Öğrenim Bilgileri


Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği - Lisans (2006)
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Yüksek Lisans (2008)
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Doktora (devam ediyor)

Duyurular


Nisan 01
 
Magmatik petroloji alanında tez yapmak isteyen,   1 adet yüksek lisans, 1 adet lisans   öğrencisine ihtiyaç vardır.   Mail atarak yada C416 nolu odamda bana...