PROJELER

Konu

bir boyuttaki nanoyapılarla 3.nesil güneş hücrelerin üretimi ve karakterizasyonu

Konu

Si nanotellere ve CZTS soğurucu malzemeye dayalı 3. nesil güneş hücrelerin üretilmesi ve performansların incelenmesi

Konu

Geçirgen iletken oksitlerin sol gel tekniğiyle üretilmesi ve güneş hücreleri yapısında kullanılması

Konu

Kalkoprit ince film tabanlı güneş hücrelerin üretilmesi ve karakterize edilmesi