PROJELER

Konu

Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamunun ve Özel Sektörün Yapabileceklerini Belirlenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

imar koşullarının şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi

Konu

Teknoloji Serbest Bölgesi dahil olarak bölgenin kent planlarını ve alt yapı projelerinin bölge dokusu ve ihtiyaçları kapsamında yapılamsı ve geliştirilmesi

Konu

TÜBİTAK GEBZE Kampüsünde bulunan arazai içerisine hem kuluçka hemde idari bina olarka kullanılmak üzere yeni bir yapının tasarlanması ve geliştirilmesi çalışması

Konu

İstanbul Ticaret Odasınca yürütülen Projede İnşaat sektörü için 2023 yılına kadar vizyon ve hedefler içeren bir çalışma yürütülmektedir