ARAMA SONUÇLARI

Toplam 127 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Su Kaynakları Yönetiminde CBS ve Oyun Teorisi
Dünya CBS Günü, 24 Kasım 2016
GÜNEY CANER
Caner Güney Özet Bildiri
Planlama Destek Sistemleri Yardımıyla Kentsel Gelişmenin Senaryo Tabanlı Modellenmesi
Dünya CBS Günü, TMMOB-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekânsal Bilişim ve CBS Komisyonu Etkinliği, İstanbul/TÜRKİYE, 15 Kasım 2011
TERZİ FATİH
Fatih Terzi Özet Bildiri
CBS Uygulaması Olarak Araç Navigasyon Sistemleri
Ege Üniversitesi CBS Sempozyumu, 27 Nisan 2005, s. 175-181
DOĞRU AHMET ÖZGÜR,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
AÇIK MADEN SAHA SINIRLARININ PİKSEL TABANLI VE NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ İLE ÇIKARIMI
VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), 18-21 Eylül 2018, Eskişehir, Eskişehir/TÜRKİYE, 18 Eylül 2018
İNCEKARA ABDULLAH HARUN,DELEN AHMET,BAKIRMAN TOLGA,BAYRAM BÜLENT,ŞEKER DURSUN ZAFER
Dursun Zafer Şeker Özet Bildiri
LIDAR YOĞUNLUK VERİSİNİN NDWI DEĞERLERİNEBAĞLI OLARAK KIYI ÇİZGİSİ ÇIKARIMINDAKULLANILMASI
VII. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2018), 18-21 Eylül 2018, Eskişehir, Eskişehir/TÜRKİYE, 18 Eylül 2018
İNCEKARA ABDULLAH HARUN,ŞEKER DURSUN ZAFER,BAYRAM BÜLENT
Dursun Zafer Şeker Özet Bildiri
Mağaza Yer Seçimi Optimizasyonu İçin CBS Tabanlı Karar Destek Sistemi
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS), Kayseri/TÜRKİYE, 1 Ekim 2008
BOZKAYA BURCİN, YANIK SEDA
Seda Yanık Özbay Tam metin bildiri
From HAZTURK to ERGO Concepts Applications Projects
3rd Annual Ergo Workshop 2015, Athens/YUNANİSTAN, 5 Ekim 2015
KARAMAN HİMMET
Bulut CBS
International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO 2015 Conference, 21 Mayıs 2015, s. 870-880
KAHRAMAN HALİL,AYDINOĞLU ARİF ÇAĞDAŞ,KARAMAN HİMMET
Himmet Karaman Özet Bildiri Bulut CBS
3B YÜZ TANIMADA KİLİT NOKTA TEMELLİ ALGORİTMALARIN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ
VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir/TÜRKİYE, 18 Eylül 2018
ATİK MUHAMMED ENES,DURAN ZAİDE,BAYRAM BÜLENT
Zaide Duran Tam metin bildiri
Yersel Fotogrametrik Yöntem ile Yersel Lazer Taramanın Karşılaştırılması ve Doğruluk Analizi
6. Uzaktan Algılama – CBS Sempozyumu (UZAL – CBS 2016),, 5 Ekim 2016
ATİK MUHAMMED ENES,ÜNLÜER SABRİ,DURAN ZAİDE,ÇELİK MEHMET FURKAN
Zaide Duran Tam metin bildiri
3B YÜZ TANIMADA KİLİT NOKTA TEMELLİ ALGORİTMALARIN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ
VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir/TÜRKİYE, 18 Eylül 2018
ATİK MUHAMMED ENES,DURAN ZAİDE,BAYRAM BÜLENT
Muhammed Enes Atik Tam metin bildiri
Nesne Tabanlı Arazi Örtüsü / Arazi Kullanımı Değişim Analizi: İstanbul 3. Havalimanı
VII. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu UZAL-CBS 2018, 18 Eylül 2018
UÇA AVCI ZEHRA DAMLA,SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİSİ İLE NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA UYGULAMASINDA MEVSİMSEL KOŞULLARIN ETKİSİ
6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), 5 Ekim 2016
SABUNCU ASLI,UÇA AVCI ZEHRA DAMLA,SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
Yerşekillerinin CBS ile Belirlenmesinde Deniz SDM Üretimi
Dünya CBS Günü 2016, İstanbul, İstanbul/TÜRKİYE, 24 Kasım 2016
KILIÇ GÜL FATMAGÜL,OCAKOĞLU GÖKAŞAN NESLİHAN,İŞCAN YELİZ,ÖZEL ASIM OĞUZ
2001 MM CBS nin Tarihi Dokümantasyon Çalışmasına Uygulanması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri 13-14 Kasım 2001, Özel Kitapçığı, CBS Komitesi, Fatih Üniversitesi
GÜNEY C, ÖZÖNER B, DUMAN. M, UYLU K, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
GPS ve GIS İntegrasyonu
CBS 96 Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 26-28 Eylül 1996, İstanbul
ÇELİK R N., ŞEKER D Z
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
CBS için Mekansal Bilgi Toplama Teknolojileri
Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 27-29 Nisan 2005, ISBN 975-483697-3
ÇELİK RAHMİ NURHAN
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2005 CBS Projelerinde Jeodezik Altyapı ve Mekansal Bilginin önemi ve Kalitesi
Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 27-29 Nisan 2005, ISBN 975-483697-3
ÇELİK RAHMİ NURHAN
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
Zaman Serilerinin Değişim Analizlerinde Kullanimi İstanbul sarıyer örneği
UZ-AL CBS Kongresi, 14 Ekim 2014
SARIYILMAZ FULYA BAŞAK,MUSAOĞLU NEBİYE
Nebiye Musaoğlu Tam metin bildiri
Ekstrem Olayların Yukarı Fırat Havzası ndaki HidrolojikBileşenlerin Yıllar Arası Değişimine EtkilerilerininDeğerlendirmes
UZAL CBS 2016, 5 Ekim 2016
ÖZCAN ORKAN,BOOKHAGEN BODO,MUSAOĞLU NEBİYE
Nebiye Musaoğlu Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930