ARAMA SONUÇLARI

Toplam 53 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Flotasyon İşlemi ve Bu İşlemde Kullanılan Kimyasallar
TURKCHEM, istanbul/TÜRKİYE, Temmuz 2011
BULUT GÜLAY
Gülay Bulut Özgün Makale
Carrier Flotation for Production of Low ash and low sulfur Coal
XIV International Coal Preparation Congress and Exhibition, 4 Mart 2002, s. 63-67
ATEŞOK GÜNDÜZ,BOYLU FERİDUN,ÇELİK MEHMET SABRİ,ERATAK DENİZ
Artvin Yöresi Oksitli Cevherden Altının Flotasyon ile 518Zenginleştirilme Olanaklarının Araştırılması
YER 2018, iSTANBUL/TÜRKİYE, 11 Haziran 2018
TUNÇ MELİKE,ACARKAN NEŞET,TANISALI ESRA
Esra Tanısalı Tam metin bildiri
Sülfürlü Altın Flotasyon Konsantrelerinin Ön İyileştirilmesinde Biyooksidasyon Yönteminin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım ve Projeleri Sempozyumu Sergisi, 14 Haziran 2017
YAŞAR M,BAŞTÜRKÇÜ HÜSEYİN,BENLİ BİRGÜL
Birgül Benli Tam metin bildiri
Siirt Madenköy bakır cevherinin flotasyon yöntemiyle zenginleştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ADNAN CEYLAN
Gülay Bulut Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Oksit-sülfür karışımlı Pb-Zn cevherlerinin flotasyon artıklarından hidrometalurjik yöntemlerle çinko kazanılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
YILDIZ AYKAÇ
Fatma Arslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sodyum ve potasyum feldspatların katyonik flotasyon yöntemiyle ayırımında tek ve çift değerlikli iyonların etki mekanizmaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
İLHAN GÜLGÖNÜL
Mehmet Sabri Çelik Tez Doktora Tamamlandı
Pirofillit mineralinin flotasyon yöntemi ile zenginleştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
SUNA ELİF AKÇİN
Gülay Bulut Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çeşitli minerallerin topaklanma ve yüzey morfolojilerinin flotasyon verimlerine etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
BERİVAN TUNÇ
Mehmet Sabri Çelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bakır flotasyon tesisinin kapalı devre test ile simülasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ERDEM ÖZDEMİR
Alim Gül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kırklareli Demirköy-Sivriler molibden cevherinin flotasyon ile zenginleştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ŞÜKRİYE BESTE EVEN
Alim Gül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Beypazarı ve Kazan trona cevherlerinin flotasyon ve manyetik ayırma yöntemleriyle zenginleştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
DANIYAR MATAZIMOV
Mehmet Sabri Çelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Salda gölü hidromanyezit cevherinin flotasyon özelliklerinin tespiti
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
CİHAT FIRAT
Ali Güney Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çayeli bakır cevherlerinin flotasyon yöntemi kullanılarak seçimli zenginleştirilmesinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
YUNUS EMRE BENKLİ
Ali Güney Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Farklı yapıdaki non-iyonik sürfaktanların bitümlü kömür şlamı üzerinde flotasyon ve gang taşıma davranışları ile filtrasyon performanslarının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ZEYNEP YEŞİLYURT
Feridun Boylu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kükürt Flotasyon Konsantrelerinden Yüksek Verimle Kükürt Üretimi 29 Eylül 1 Ekim 1986 İzmir
I. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu, 29 Eylül 1986
HALE GÜRBÜZ, A.NUSRET BULUTÇU, RAŞİT TOLUN
Hale Gürbüz Tam metin bildiri
Flotation of Çadırkaya sulphide lead zinc ore
Proceeding of the 11th International Mineral Processing Symposium, 21 Ekim 2008, s. 377-382
SİRKECİ AYHAN ALİ,GÜL ALİM,BURAT FIRAT,ARSLAN FATMA,ÖNAL GÜVEN
Fırat Burat Tam metin bildiri flotasyon
Investigation of Selective Separation Of Post Consumer Plastics
Industrial Hazardous Waste management Congress, 2 Eylül 2014
KANGAL MURAT OLGAÇ,GÜNEY ALİ,KUTLU SENA ZEYNEP,YENİAL ÜNZİLE,BURAT FIRAT
Fırat Burat Tam metin bildiri flotasyon
Anyonik Toplayıcılar Varlığında Huntitin Mg3 Ca CO3 4 Flotasyon Davranışı
İ.T.Ü Dergisi/d Mühendislik, Vol. 4, No. 3, Mart 2005, s. 87-98
KANGAL MURAT OLGAÇ,GÜNEY ALİ
Ali Güney Özgün Makale
Beneficiation of a sulphide ore by flotation
XIV Balkan Mineral Processing Congress, 14 Haziran 2011, s. 225-229
GÜL ALİM,BULUT GÜLAY,BURAT FIRAT,SİRKECİ AYHAN ALİ
Fırat Burat Tam metin bildiri flotasyon

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930