ARAMA SONUÇLARI

Toplam 259 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Magnet (Marmara GPS ağı) sürekli GPS istasyonlarının dönemsel etkiler açısından kampanya GPS ölçmelerine katkıları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ALİ ÖZKAN
Ergin Tarı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
A Performance Analysis of Low Cost GPS Receivers in Kinematic Applications
Journal of Navigation, Vol. 62, No. 4, Mayıs 2009, s. 687-697, ISSN: 0373-4633
ALKAN REHA METİN,SAKA MEHMET HALİS
GPS konum belirleme algoritmalarının uygulanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
SAYGIN TOPATAN
Selçuk Paker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Uzun dönem GPS zaman serilerinin analizi ile kampanya tipi GPS ölçmelerinin iyileştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
SEMİH DALĞIN
Ergin Tarı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
GPS, GALILEO and GLONASS satellite navigation systems amp GPS modernization
Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 2005. RAST 2005., Istanbul, Turkey/TÜRKİYE, 9 Haziran 2005, s. 390-394
ALKAN REHA METİN,KARAMAN HİMMET,ŞAHİN MUHAMMED
Himmet Karaman Tam metin bildiri
1999 İZMİT KIRIĞI BOYUNCA SIĞ KRİP HAREKETLERİNİN GPS VE INSAR (2011-2017) VERİLERİ İLE GÖZLEMLENMESİ / SHALLOW SURFACE CREEP RATE ALONG THE 1999 IZMIT EARTHQUAKE RUPTURE (TURKEY) FROM GPS AND MULTI-SENSOR INSAR DATASET
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak 2019
ASLAN GÖKHAN,LASSERRE CECİLE,ÇAKIR ZİYADİN,ERGİNTAV SEMİH,ÖZARPACI SEDA,DOĞAN UĞUR,BİLHAM ROGER,FRANÇOİS RENARD
Ziyadin Çakır Özet Bildiri
Accuracy Comparison of PPP Using GPS only and Combined GPS GLONASS Satellites in Urban Area A Case Study in Çorum
Journal of the Arab Institute of Navigation - AIN Journal, Vol. 32, 2015, s. 7-12, ISSN: 2090-8202
ALKAN REHA METİN,İLÇİ VELİ,OZULU İBRAHİM MURAT
Reha Metin Alkan Özgün Makale
Sub Metre Accuracy for Stand Alone GPS Positioning in Hydrographic Surveying
Journal of Navigation, Vol. 57, No. 1, Ocak 2004, s. 135-144, ISSN: 0373-4633
SAKA MEHMET HALİS,KAVZOĞLU TAŞKIN,ÖZŞAMLI CİHANGİR,ALKAN REHA METİN
Stand Alone Real Time GPS Positioning without SA
Sea Technology, Vol. 43, No. 3, Mart 2002, s. 16-19, ISSN: 0093-3651
ALKAN REHA METİN
Survey Boat Attitude Determination with GPS IMU Systems
Journal of Navigation, Vol. 54, No. 1, Şubat 2001, s. 135-144
BAYKAL ORHAN,ALKAN REHA METİN
Applications of global positioning system GPS in geodynamics with three examples from turkey
Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 2005. RAST 2005., Istanbul/TÜRKİYE, 9 Haziran 2005, s. 385-389
YAVAŞOĞLU HAKAN,TARI ERGİN,ŞAHİN MUHAMMED,KARAMAN HİMMET,ERDEN TURAN,BİLGİ SERDAR,ERDOĞAN SAFFET
Himmet Karaman Tam metin bildiri GPS
1999 Ulaşımda GPS Kullanımları ve GPS Sistemin Türkiye deki Altyapısı
Ulaşım ve Trafik Kongresi – Sergisi, Bildiriler Kitabı, ISBN 975-395-367-4, Yayın No: 242, 29 Eylül-2 Ekim 1999, Makina Mühendisleri Odası, , Ankara.
ÇELİK RAHMİ NURHAN
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
1997 Die Ersten Ergebnisse Der Deformationsmessungen Mit GPS Auf Dem Karasu Viadukt Preliminary Results of Deformation Measurements on Karasu Viaduct Using GPS Technique
Second Turkish-German Joint Geodetic Days, 27-29 Mayıs, 1997 Berlin, Almanya
AYAN T, ÇELİK R N, ALANKO M G, , DENLİ H H, ÖZLÜDEMİR M T, GROTEN E, LEİNEN S, TRAİSER J
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
GPS GALILEO and GLONASS Satellite Navigation Systems GPS Modernization
2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies Space in the Service of Society, RAST 2005, İstanbul/TÜRKİYE, 9 Haziran 2005, s. 390-394
ALKAN REHA METİN,KARAMAN H,ŞAHİN M
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
Performance Analysis of PPP Technique Using GPS only and GPS GLONASS in Urban Environment
Melaha Conference 2014 Resilience Navigation, Alexandria/MISIR, 1 Eylül 2014
ALKAN REHA METİN,İLÇİ VELİ,OZULU İBRAHİM MURAT
Reha Metin Alkan Özet Bildiri
The Applicability of GPS Aided Vessel as a Tide Gauge by Using Kalman Filtering Technique
The International Symposium on GPS, Earthquake Research Institute, Tsukuba/JAPONYA, 18 Ekim 1999
ALKAN REHA METİN,İNCE CANKUT DAĞDAL
Reha Metin Alkan Özet Bildiri
Determination of Mean Sea Level with GPS on Vessels
12th International Technical Meeting of The Satellite Division of The Institute of Navigation, ION GPS-99, 14 Eylül 1999, s. 1323-1330
ALKAN REHA METİN,PALANCIOĞLU HACI MUSTAFA
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
GPS measurements along the North Anatolian Fault Zone on the Mid Anatolia segments
Int. Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology, Ankara/TÜRKİYE, 31 Ağustos 2003, s. 88-88
TARI ERGİN,YAVAŞOĞLU HAKAN,BAYKAL ORHAN,BİLGİ SERDAR,ÇAKMAK RAHŞAN,ERDEN TURAN,ERGİNTAV SEMİH,İNCE CANKUT DAĞDAL,KARAMAN HİMMET,TARI UFUK,TÜYSÜZ OKAN
Ufuk Tarı Özet Bildiri GPSEarthquake
Kuzey Anadolu Fayı nın Orta Anadolu bölümünün GPS ölçmeleriyle güncel tektonik özelliklerinin belirlenmesi
Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, İstanbul/TÜRKİYE, 29 Mayıs 2003, s. 31-36
YAVAŞOĞLU HAKAN,BAYKAL ORHAN,BİLGİ SERDAR,ÇAKMAK RAHŞAN,ERDEN TURAN,ERGİNTAV SEMİH,İNCE CANKUT DAĞDAL,KARAMAN HİMMET,TARI ERGİN,TARI UFUK,TÜYSÜZ OKAN
Ufuk Tarı Tam metin bildiri GPSTektonik
Kuzey Anadolu Fayı nın Orta Anadolu bölümünün GPS ölçmeleri ile güncel tektonik özelliklerinin belirlenmesi
ATAG-6 Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Ankara/TÜRKİYE, 21 Kasım 2002, s. 79-83
YAVAŞOĞLU HAKAN,BAYKAL ORHAN,BİLGİ SERDAR,ÇAKMAK RAHŞAN,ERDEN TURAN,ERGİNTAV SEMİH,İNCE CANKUT DAĞDAL,KARAMAN HİMMET,TARI ERGİN,TARI UFUK,TÜYSÜZ OKAN
Ufuk Tarı Tam metin bildiri GPSTektonik

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930