ARAMA SONUÇLARI

Toplam 133 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Örnek tabanlı us yürütme ve mimari tasarım
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
AYŞE DURAN
Gülen Çağdaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bilgisayar destekli mimari tasarım ve yaratıcılık
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
TUBA KUZGUN
Gülen Çağdaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mimari tasarım eğitiminde sarmal sanal gerçeklik ortamının mekansal ilişkilerin algısına etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
İLKE YILDAN
Gülen Çağdaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sanal mimari tasarım stüdyosunda iletişim ve işbirliği için bir ortam önerisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
TUĞBA SARE ÇEPNİ
Gülen Çağdaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Büro plan düzeni tasarımı için bilgisayar destekli bir mimari tasarım modeli
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996
MURAT YÜNÜAK
Gülen Çağdaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mimari öncül örneklerin analizine dayalı veritabanlarının tasarım eğitiminde kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
ÇİĞDEM CANBAY
Gülen Çağdaş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Oyun motorlarının mimarı tasarım ve temsil süreçlerinde değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
OSMAN SÜMER
Mine Özkar Kabakçıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mimari tasarım eğitiminde stüdyo kültürü araştırması: Öğrenen-merkezli ortamın yansımaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
CEMİLE SANEM ERSİNE MASATLIOĞLU
Nurbin Paker Kahvecioğlu Tez Doktora Tamamlandı
Uzaktan etkileşimli mimari tasarım eğitimine yönelik model geliştirme
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
MEHMET SARPER TAKKECİ
Hakan Tong Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Artırılmış gerçeklik teknolojisinin mimari tasarım uygulama sürecinde değerlendirilmesi üzerine bir model
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
EDA KEVSER GÜR
Hakan Tong Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mimari tasarımın erken evrelerinde tecrübenin ve eskiz yapmanın tasarım üretkenliğine etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ERDAL KONDAKCI
Hakan Tong Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bilgisayar destekli mimari tasarım ve çizim standartları üzerine bir araştırma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
FAİKA HANDE ONURSAL
Hakan Yaman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mimari tasarım sürecinde toplumsallık bağlamında alternatif açılımlar
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
OZAN GÜRSOY
Belkıs Uluoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tasarım yoluyla bilgi üretmek 6 Nokta Körler Vakfı Okulu ile İTÜ Mimarlık Bölümü Ortanca grubu arasında bir ortak çalışma
Mimari Tasarım Eğitiminde Bütünleşme 2, İstanbul, 20 Ekim 2011
SÖNMEZ N ONUR,TÜRKKAN SEVGİ,KÜRTÜNCÜ BURÇİN
Nizam Onur Sönmez Tam metin bildiri
Mimari Tasarım Sürecinin Erken Evrelerinde Kullanılacak bir AG Uygulamasının Geliştirilmesi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Yöntemi ile Değerlendirilmesi
13. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu MSTAS 2019,, Kocaeli/TÜRKİYE, 1 Haziran 2019, s. 99-118
DURMAZOĞLU ÇAĞDAŞ,GÜL LEMAN FİGEN
Leman Figen Gül Tam metin bildiri
Mimari Tasarım Eğitiminde Deneysel Yaklaşımlar Bütünleşik Tasarım Atölyesi
Mimarlıkta Sayısal Tasarım 2010 Ulusal Sempozyumu: Teknolojiler, Yöntemler ve Bilgi Yönetimi, İSTANBUL/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2010
SÖKMENOĞLU SOHTORİK AHU,ALAÇAM SEMA,GÜRBÜZ YILDIRIM ESRA,ÇAĞDAŞ GÜLEN
Sema Alaçam Tam metin bildiri
Mimari Konstrüktif Parametrik Tasarım Araçları Rhinoceros Grasshopper The Zoo Plugins
2. Ulusal Yapı Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 3 Haziran 2015, s. 75-92
AYDIN MURAT,YAMAN HAKAN
Dijital Ortamda Tasarım İşbirliği Bir Sanal Mimari Tasarım Stüdyo Deneyimi
inet-tr’2000 VI. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE
G. ÇAĞDAŞ, M. KAVAKLI THORNE, A. ÖZSOY, N.E. ALTAŞ, H. TONG
Gülen Çağdaş Tam metin bildiri
Mimari Tasarım Eğitiminde Deneysel Yaklaşımlar Bütünleşik Tasarım Atölyesi
Mimarlıkta Sayısal Tasarım 2010 Ulusal Sempozyumu: Teknolojiler, Yöntemler ve Bilgi Yönetimi, İstanbul/TÜRKİYE, s. 51-54
A. SÖKMENOĞLU, S. ALAÇAM, E. GÜRBÜZ, G. ÇAĞDAŞ
Gülen Çağdaş Tam metin bildiri
Mimari Tasarım Stüdyosu Üzerine Değinmeler
STÜDYO 1999: Tasarım, Kuram, Eleştiri Dergisi, Nisan 2000, s. 36-43
A. ÖZSOY, G. ÇAĞDAŞ, L.A. KOCAGİL, F.U. SÖNMEZ
Gülen Çağdaş Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930