ARAMA SONUÇLARI

Toplam 1013 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Ekolojik Yaklaşımda İklimle Dengeli Tasarım
Tasarım Dergisi, Mart 2008
KOÇLAR ORAL GÜL
Gül Koçlar Oral Özgün Makale
tasarım Sürecinde Engelli ve Fiziksel Çevre İlişkisi
Çevre Tasarım Kongresi, Bursa/TÜRKİYE, 10 Aralık 2013
ÇELİK ÖZGE,ERTEKİN ÖZHAN
Özge Çelik Tam metin bildiri engelsiz tasarım
Mimari Tasarım Sürecinde Kullanılan Tasarım Yardımcı Araçları ve BDT Bilgisayar Destekli Tasarım Konusunda Üretilebilecek Algoritmalar
Bilgisayar Ortamı ve Mimari Anlatım Semineri
ŞENER SİNAN MERT
Sinan Mert Şener Tam metin bildiri
Atölye Kusurluluk - Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı
Istanbul, 1 Ekim 2012 - 5 Ekim 2012
İSTANBUL TASARIM BİENALİ AKADEMİ PROGRAMI
Zeynep Günay Sanatsal Faaliyet Diğer
Mimari Tasarım Eğitiminde Deneysel Yaklaşımlar Bütünleşik Tasarım Atölyesi
Mimarlıkta Sayısal Tasarım 2010 Ulusal Sempozyumu: Teknolojiler, Yöntemler ve Bilgi Yönetimi, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2010, s. 51-54
SÖKMENPĞLU AHU,ALAÇAM SEMA,GÜRBÜZ YILDIRIM ESRA,ÇAĞDAŞ GÜLEN
Gülen Çağdaş Tam metin bildiri
Meydanların Evrensel Tasarım İlkeleriyle Değerlendirilmesi ve İstanbul Meydanları için Tasarım ve Yönetim Modeline Çıkarımlar
Meydanlarda Tasarım Yönetim ve Organizasyon Modeli Sempozyumu, istanbul/TÜRKİYE, 19 Ekim 2016, s. 37-54
AYATAÇ HATİCE
Tarihi Kentsel Dokularda Çevresel Verilerin Sayısal Araçlarla Yorumu
9. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Sürdürülebilir Sayısal Ekolojiler: Sayısal tasarım, malzeme, başarım, İstanbul/TÜRKİYE, 25 Haziran 2015, s. 106-118
ÇALIŞIR PINAR,ÇAĞDAŞ GÜLEN
Enformasyon Teknolojilerindeki Evrimsel Sürecin Mimari Tasarım Eğitimine Yansımaları
STÜDYO: Tasarım, Kuram, Eleştiri Dergisi, Mayıs 2005
ÇAĞDAŞ GÜLEN
Gülen Çağdaş Özgün Makale
Performansa Dayalı Adaptif Bina Kabuğu Tasarımı için bir Model
9. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Sürdürülebilir Sayısal Ekolojiler: Sayısal tasarım, malzeme, başarım, İstanbul/TÜRKİYE, 25 Haziran 2015, s. 183-194
KARAKOÇ ERHAN,ÇAĞDAŞ GÜLEN
Banyo Pratikleri: Gündelik Hayat ve Tasarım Perspektifinden bir İnceleme
UTAK2016 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Sorumluluk, Bağlam, Deneyim Ve Tasarım. 21-23 Eylül 2016. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, Ankara/TÜRKİYE, 21 Eylül 2016
AYTAÇ TOPOĞLU AYSUN,TİMUR ÖĞÜT ŞEBNEM
Şebnem Timur Tam metin bildiri
Disiplinlerarası Tasarım Eğitimi ve Araştırmaları Sürdürülebilirlik Kapsamında Finlandiya dan Örnekler
4. Uusal Tasarım Kongresi: Tasarım ya da Kriz, 8 Ekim 2009
KÜÇÜKSAYRAÇ ELİF
Elif Küçüksayraç Tam metin bildiri
4 Ulusal Endüstri Ürünleri Tasarım Kongresi Tasarım veya Kriz Bildiri Kitabı
2009, Yavuz MAtbaacılık
ÇELİKOĞLU ÖZGE
Özge Çelikoğlu KitapKitap Bölümü
Bilgisayım ve Temel Tasarım Aritmetiği
Mimarlık Eğitiminde Bilgisayarla Tasarım: Bütünleşik Yaklaşımlar Sempozyumu, 2007
ÖZKAR MİNE
Mine Özkar Kabakçıoğlu Tam metin bildiri
Sayısal Tasarım
İstanbul/TÜRKİYE, 2002, Literatür
BOGOSYAN SETA,GÖKAŞAN METİN,KURTULAN SALMAN
Metin Gökaşan Kitap Tercümesi
Sayısal Tasarım ve Modelleme Dersi
Mimarlık Eğitiminde Bilgisayarla Tasarım Konferansı, 2014
SİNAN MERT ŞENER, BELİNDA TORUS
Sinan Mert Şener Özgün Makale
Müşteri Odaklı Tasarım için Ürün Şeklinin Geometrik Parametrizasyonu ve Otomotiv Endüstrisindeki Uygulamaları
Otomotiv Sanayinde Müşteri Odaklı Tasarım Çalıştayı (OSMOT’2017), 23 Ekim 2017
GÜNPINAR ERKAN
Erkan Günpınar Özet Bildiri
Benzerliğe Dayalı Değerlendirme Üzerinden Yapay Evrimsel Tasarım
MSTAS 2016, Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Istanbul/TÜRKİYE, 27 Haziran 2016
SÖNMEZ NİZAM ONUR
Nizam Onur Sönmez Tam metin bildiri
İklimle Dengeli Tasarım: Mardin Antakya Örnekleri
Tasarım Dergisi, Aralık 2005, s. 136-142
KOÇLAR ORAL GÜL,MANİOĞLU GÜLTEN
Gül Koçlar Oral Özgün Makale
Sürdürülebilir İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi
İstanbul/TÜRKİYE, 2017, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Kentsel Tasarım Müdürlüğü Yayını
AYTUĞ AYFER,YILDIZ DİLEK
Dilek Yıldız Özkan Bilimsel KitapKitap Bölümü
Mimari Tasarım İletişim Dili’nin (MTID) Etkin Kullanımının Mimarlık Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi
Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, İSTANBUL/TÜRKİYE, 1 Aralık 2017
GÜLEÇ ÖZER DERYA,AKÇAY AYŞEGÜL
Derya Güleç Özer Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930