ARAMA SONUÇLARI

Toplam 142 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

En iyi 3. öğreci bildiri ödülü
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği, Diğer, 2017
Esra Erten Ödül Diğer
Kuzey anadolu fay zonu'ndaki (Erzincan-Çayırlı ile Sivas-Koyulhisar arası) litolojik farklılık ve benzerliklerin uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
ÖNDER GÜRSOY
Ziyadin Çakır Tez Doktora Tamamlandı
DSSAT bitki simülasyon modeli ve uzaktan algılama verilerinden elde edilen indisler kullanılarak buğday verim tahmini: İslahiye ve Nurdağı örneği
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ÖMER VANLI
Burak Berk Üstündağ Tez Doktora Tamamlandı
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi entegrasyonu 'Gökçeada ve Bozcaada örneği'
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
FİLİZ BEKTAŞ
Çiğdem Göksel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İğneada koruma alanının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile zamansal değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
GONCA BOZKAYA
Çiğdem Göksel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yüksek çözünürlüklü optik uzaktan algılama mikro uydu kavramsal sistem tasarım ve entegrasyonu.
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Komutanlığı, 2013
FERDİ BÜYÜKGÜRAL
Alim Rüstem Aslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Orta-Kuzey Anadolu bölgesinde maden yatakları ve jeotermal araştırmalar için kullanılan uzaktan algılama yöntemlerinin istatistiksel doğruluk analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ÖYKÜ ALKAN
Hilal Gonca Coşkun Tez Doktora Tamamlandı
İstanbul Sarıyer ilçesine ait uzaktan algılama uydu verileri ile mekansal veri analizleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006
HAKAN ÇELİK
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Hidroelektrik potansiyel belirlemeye yönelik uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi tabanlı hidrolojik modelleme
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
ERKAN GÜLER
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Akarsu havzalarında hidroelektrik potansiyel parametrelerinin uzaktan algılama ve CBS ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
UĞUR ALGANCI
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi kullanımı ile potansiyel termal su alanlarının araştırılması: Kaz dağları ve çevresi örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
ABDURRAHMAN YASİN OKUR
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Uzaktan algılama ve CBS yöntemleri kullanılarak akış eğri numaralarından Eşen çayı havzası için taşkınların belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
EDA ERAYDIN
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeryüzü sıcaklıklarının uzaktan algılama tekniği ile belirlenmesi: Tek-kanal yöntemleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
BAHADIR ÇELİK
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Solaklı havzasının uzaktan algılama (UA) ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak hidrolojik modelininin oluşturulması
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
SEZEL KARAYUSUFOĞLU
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul'un uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri entegrasonu ile arazi örtüsünün/arazi kullanımının zamana bağlı değişiminin modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
AYDAN MENDERES
Ahmet Özgür Doğru Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
YER TABANLI UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ KULLANILARAK AKDENİZ BÖLGESİNDE HORTUM HADİSELERİNİN SİNOPTİK ANALİZİ VE MODELLENMESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
RAMAZAN ÖZGENÇ
Ali Deniz Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ İLE İSTANBUL'DA ATMOSFERİK SINIR TABAKA VE HAVA KALİTESİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
HANDE TEMUR
Ali Deniz Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Spot 6 uydu görüntüleri üzerinde uzaktan algılama sınıflandırma yöntemleriyle orman arazisinde azalma tespiti
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
GÜLŞAH BAYHAN
Sedef Kent Pınar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Trakya bölgesi bağ alanlarının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknikleri ile incelenmesi
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
EMRE ÖZELKAN
Elif Sertel Tez Doktora Tamamlandı
Aktif uzaktan algılama verileri ve CBS destekli hidrolojik model kullanılarak Büyükçekmece havzasının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
MEHMET ZEKİ İMAMOĞLU
Elif Sertel Tez Doktora Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930