ARAMA SONUÇLARI

Toplam 75 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA FARKLI YANMA ODASIGEOMETRİLERİNİN PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ
9th International Automotive Technologies Congress, Bursa/TÜRKİYE, 7 Mayıs 2018, s. 1337-1343
DEMİRCİ ABDURRAHMAN,KUTLAR OSMAN AKIN,DOĞAN HÜSEYİN EMRE,CİHAN ÖMER,MEHDİYEV RAFİG
Alevsiz Yanma
2006
HÜSEYİN VEHBİ SERÇE
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sabit Katı Yakıt Yatağında Yanma için Model ve Deney Sonuçlarının Karşılaştırılması
Dördüncü Yanma Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 16 Temmuz 1995, s. 337-347
BÖKE YAKUP ERHAN
Yakup Erhan Böke Tam metin bildiri
A modification to temperature-composition pdf method and its application to the simulation of a transitional bluff-body flame
COMPUTERS MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, Vol. 75, No. 7, Nisan 2018, s. 2574-2592, ISSN: 0898-1221
ÖZDEMİR İLYAS BEDİİ
Alevsiz yanma teknolojisinin yanma sistemlerinde ortaya çıkan NOx emisyonlarının azaltılmasında bir yöntem olarak kullanılması
Mühendis ve Makina, MMO, Vol. 41, No. 485, Haziran 2000, s. 21-26, ISSN: 1300-3402
ÖZDEMİR İLYAS BEDİİ
İlyas Bedii Özdemir Özgün Makale CFD
Üç boyutlu modelleme ile benzinli bir motorda farklı yanma odalarının incelenmesi
7th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire, Antalya/TÜRKİYE, 25 Ocak 2019, s. 219-224
ÖNCÜOĞLU ÖNCEL,ÇALIK ALPER TOLGA,TAŞKIRAN ÖZGÜR OĞUZ,KUTLAR OSMAN AKIN,ARSLAN HİKMET
BİR WANKEL MOTORDA ÇEVRİM BOYUNCA YANMA ODASI BASINCININ ELDE EDİLMESİ
9th International Automotive Technologies Congress, bursa/TÜRKİYE, 7 Mayıs 2018, s. 1338-1345
CİHAN ÖMER,KUTLAR OSMAN AKIN,DEMİRCİ ABDURRAHMAN
Bir dizel motorun yeni yanma odası ve turbo şarj uygulaması ile modernizasyonu
10. Uluslararası yanma sempozyumu, Sakarya/TÜRKİYE, 9 Ekim 2008, s. 481-488
MEHDİYEV RAFİG,EREN İSMAİL,GÜNDÜZ KENAN,AYAZ ZEKİ,ARSLAN HİKMET,KUTLAR OSMAN AKIN,GÖKBEL RUHİ
Osman Akın Kutlar Tam metin bildiri
Bir dizel motorun yeni yanma odası ve turbo şarj uygulaması ile modernizasyonu
10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Sakarya/TÜRKİYE, 9 Ekim 2008, s. 481-488
MEHDİYEV, R., EREN, İ. C., GÜNDÜZ, K., AYAZ, Z., ARSLAN, H., KUTLAR, O. A. VE GÖKBEL, R.
Hikmet Arslan Tam metin bildiri
Dizel motorlarında Yanma Azot Oksit oluşumu ve Gerçek Çevrim simülasyonu
9. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Kırıkkale/TÜRKİYE, 16 Kasım 2006, s. 556-564
ARSLAN, H., ÇAKIR, E., KOCABAŞ, Ç. VE MEHDİYEV, R.
Hikmet Arslan Tam metin bildiri
Otomobillerden Kaynaklanan Hava Kirliliği Problemleri ve Ultra Düşük Emisyonlu Yanma Yöntemi
8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, 8 Eylül 2004, s. 194-204
MEHDİYEV, R., WOLANSKİ, P., BAYKA, D., GUT, Z. VE ARSLAN, H.
Hikmet Arslan Tam metin bildiri
Benzin motorlarında türbülanslı yanma mekanizması ile performans ve NO emisyonunun hesabı
Otomotiv teknolojileri kongresi 2002, Bursa/TÜRKİYE, 24 Haziran 2002
MEHDİYEV RAFİG,SORUŞBAY CEM,KUTLAR OSMAN AKIN
Osman Akın Kutlar Tam metin bildiri
Large Eddy Simulation of Jets in Crossflow
Heat and Mass Transfer (THMT-03), 12 Ekim 2003
KOZAKA ENGIN ORCUN,ÖZDEMİR İLYAS BEDİİ,WARNATZ JURGEN
İlyas Bedii Özdemir Tam metin bildiri CFD YANMA
Sabit Katı Yakıt Yatağında Yanmanın Matematiksel Modellenmesi
Üçüncü Yanma Sempozyumu, Bursa/TÜRKİYE, 19 Temmuz 1993
BÖKE YAKUP ERHAN,ARISOY AHMET
Yakup Erhan Böke Tam metin bildiri
2014 11. TÜRKİYE TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ
AKIŞ ISI VE YANMA TEKNOLOJİLERİ, Ticari (Özel), 2014
İlyas Bedii Özdemir Ödül Diğer
Kömürün mineral içeriğinin yanma özelliklerine etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999
HANZADE AÇMA
Sadriye Oskay Tez Doktora Tamamlandı
Bazı Türk kömürlerinin yanma profillerinin çıkarılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1992
AYŞE ÖZYUĞURAN
Sadriye Oskay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mineral maddenin Türk linyitlerinin yanma özelliklerine etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1994
ÇİĞDEM ŞENTORUN
Sadriye Oskay Tez Doktora Tamamlandı
OKSİ YANMA İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ YÜKSEK BASINÇ TEKNOLOJİSİYLE KARBONDİOKSİT SIVILAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
HANDE ÇUKURLU
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Oksi yanma şartlarında oluşan karbondioksidin soğutma/sıkıştırma yöntemiyle tutulması üzerine deneysel çalışmalar
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
BERK ÇELİKTAŞ
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930