ARAMA SONUÇLARI

Toplam 330 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Mevcut paleosismolojik veriler ışığında Kuzey Anadolu Fay Zonu’xxnun dünü ve bugünü
4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismolojisi Konferansı, 11 Ekim 2017
ZABCI CENGİZ,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Taslağı Bölüm 8 de Yer Alan Çelik Yapıların Deprem Hesabı Kuralları Hakkında Görüş ve Eleştiriler
Türkiye Mühendislik Haberleri, Ekim 2005
UZGİDER ERDOĞAN,PİROĞLU ELİŞAN FİLİZ,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN
Elişan Filiz Piroğlu Özgün Makale
İSTANBUL UN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ÜRETİLEN BİNALARIN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik, Vol. 19, No. 55, Ocak 2017, s. 100-121, ISSN: 1302-9304
AKYILDIZ AHMET TUĞRUL,GİRGİN KONURALP
Konuralp Girgin Özgün Makale
Deprem önceden tahmin edilebilir mi 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri öncesi gerçekleşen sığ deformasyonlar ve etkileri örneği
ATAG-5 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 5. Toplantısı, 1 Mart 2001
YALTIRAK CENK,YALÇIN HULİSİ TOLGA,BOZKURTOĞLU ERKAN
Erkan Bozkurtoğlu Tam metin bildiri
Sığ su kuyularında deprem öncesi değişimlerin fay kinematiği ile ilişkisi üzerine örnek 1999 2004 Eskişehir Gözlemleri
ATAG-9 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 9. Toplantısı, Sivas/TÜRKİYE, 1 Temmuz 2005
YALTIRAK CENK,YÜCE GALİP,YALÇIN HULİSİ TOLGA,BOZKURTOĞLU ERKAN
Erkan Bozkurtoğlu Tam metin bildiri
İstanbul’da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi: Zeytinburnu İETT Blokları Örneği
İTÜ A Dergisi, Vol. 6, No. 1, Ocak 2007, s. 81-94
ÖZÇEVİK ÖZLEM,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE,BEYGO CEM,TAŞ ELÇİN FİLİZ,YAMAN HAKAN
Özlem Özçevik Özgün Makale
İstanbul da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi İETT Blokları Örneği
İTÜ Dergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım, İSTANBUL/TÜRKİYE, Vol. 6, No. 1, Mart 2007, s. 81-94, ISSN: 13037005
ÖZÇEVİK ÖZLEM,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE,BEYGO CEM,TAŞ ELÇİN FİLİZ,YAMAN HAKAN
Elçin Filiz Taş Özgün Makale
2000 Bilgi Sistemleri ve Deprem
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Ankara Şubesi, Haritacılığın Dünü Bugünü ve Yarını Paneli, 20 Kasım 2000, Afyon, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Anakara Şubesi Yayını, Paneller 2001
GÜRKAN O, KÖKTÜRK E, ÇELİK R N, DİKİCİ M, TAŞTAN H, ALPAY Y
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
Eğri Eksenli Kompozit Tabliyeli Bir Köprünün Deprem Performansının Değerlendirilmesi
Teknik Dergi, Vol. 23, No. 4, Ocak 2012, s. 6203-6209
BAYRAMOĞLU GÜLİZ, ÖZGEN ALPAY, ALTINOK ENVER
Güliz Bayramoğlu Özgün Makale
BETONARME BİR DENEY BİNASININ HASAR DÜZEYİNİN TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİNE DBYBHY 2007 GÖRE BELİRLENMESİ
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol. 32, No. 2, 2017, s. 481-488, ISSN: 1304-4915
DEĞER ZEYNEP
Zeynep Değer Özgün Makale
Dış Merkez Çaprazlı Bir Çelik Perdenin Deprem Performansının Doğrusal Olmayan Dinamik Hesap Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 19, No. 6, Aralık 2013, s. 266-274, ISSN: 105505
DURGUN YAVUZ,VATANSEVER CÜNEYT,GİRGİN KONURALP,ORAKDÖĞEN ENGİN
Cüneyt Vatansever Özgün Makale
HASAR GÖREBİLİRLİK MODELLERİNİN DOĞRULANMASI İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM
2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25 Eylül 2013
YAZGAN UFUK,GÜNAY SERDAR
Ufuk Yazgan Tam metin bildiri
Eğri Eksenli Kompozit Tabliyeli Bir Köprünün Deprem Performansının Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi
Digest 2012, Vol. 23, 2012, s. 1657-1657
BAYRAMOĞLU GÜLİZ, ÖZGEN ALPAY, ALTINOK ENVER
Güliz Bayramoğlu Özgün Makale
İstanbul da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi İETT Blokları Örneği
İTÜ Dergisi/a, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 6, No. 1, Mart 2007, s. 81-94, ISSN: 1303-7005
ÖZÇEVİK ÖZLEM,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE,BEYGO CEM,TAŞ ELÇİN FİLİZ,YAMAN HAKAN
Hakan Yaman Özgün Makale
2001 İstanbul da Ulaşım Deprem
Kent Bilgi Sistemi ve Haritacılık, İstanbul Kentiçi Ulaşım Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 28-29-30 Haziran 2001 İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, ISBN: 975-395-395-445
ÇELİK R N, DEMİRKAYA S, ÖZLÜDEMİR T, DİKER Ü, BAKIR AH, GAZİOĞLU O, ÇEPNİ M S
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
Değişik Harç ve Sıvaların Farklı Yüzeyler Üzerindeki Aderansı
TMMOB Mimarlar Odası, Yapı Malzemesi ve Deprem Semineri, Vol. 1, No. 1, 14 Mart 2001, s. 89-101
SEDEN ACUN, EROL GÜRDAL
Seden Acun Özgünler Tam metin bildiri
2014 Mw6.9 Kuzey Ege Depremi: Jeodezi ve Sismoloji Verisinden Elde Edilen Kosismik Kayma Dağılımı ve Deprem Öncesi ve Sonrası Sismisite İlişkisi
ATAG21 - Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı, 26 Ekim 2017
KONCA ALİ ÖZGÜN,ÇETİN SEDA,KARABULUT HAYRULLAH,REİLİNGER ROBERT,DOĞAN UĞUR,ERGİNTAV SEMİH,ÇAKIR ZİYADİN,TARI ERGİN
Ergin Tarı Özet Bildiri
Deprem Erken Uyarı Sistemlerinde Kinematik GNSS Teknolojisinin Kullanımı: Gökçeada Depremi (2014, Mw: 6.9) Örneği
The 4rd International Conference on Earthquake Engineering and Seismology-4ICEES, 11 Ekim 2017
YİĞİT CEMAL ÖZER,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,YAVAŞOĞLU HAKAN,SAKA MEHMET HALİS,ALKAN REHA METİN
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
Süneklik İstemlerinin Benzeştirilmiş Yer Hareketi Etkisinde ÇSD ve Eşdeğer TSD Sistemlerde Karşılaştırılması
7.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Mayıs 2011
MERT TUĞSAL ÜLGEN,TAŞKIN AKGÜL BEYZA,HASGÜR ZEKİ
Beyza Taşkın Tam metin bildiri
Betonarme Yüksek Bir Binada DBYBHY ile İYBDY İlkelerinin Doğrusal Olmayan Dinamik Çözümleme İle Karşılaştırılması
7.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Mayıs 2011
TUĞBA BAŞOT,TAŞKIN AKGÜL BEYZA
Beyza Taşkın Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930