ARAMA SONUÇLARI

Toplam 302 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük
2012, Ninova Yayınları
AKGÜN ALİYE AHU
Aliye Ahu Akgün Ansiklopedi MaddesiKitap Bölümü
Acil Durum Planlama Araçları
2001, ITU PRESS
TARI ERGİN
Ergin Tarı Kitap Tercümesi
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, 22 Mayıs 2017 - 28 Kasım 2017
OCAKÇI, M., TÜRK, Ş.Ş., TERZİ, F.
Fatih Terzi Sanatsal Faaliyet Diğer
Yıkım,Planlama, Tasarım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 12 Mayıs 2017 - 8 Haziran 2017
Mert Akay Sanatsal Faaliyet SERGİ
Sosyo-mekansal dinamiklerle değişen planlama yaklaşımı mekansal stratejik planlama ve İstanbul örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
SEÇİL ÖZALP
Gülden Erkut Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Stratejik planlama süreci ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaşanan sorunların stratejik planlama ile çözülmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
HATİCE FİGEN KÜP
Cahit Ali Bayraktar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Stratejik planlama yaklaşımının düzenleyici plan sistemine entegre edilmesi: Fikirtepe kentsel dönüşüm alanındaki planlama çalışmaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
NEVRA GÜRSOY
Şevkiye Şence Türk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tedarik zinciri yöntemi ile ileri planlama sistemleri ve bir dağıtım plânlama uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
ÖMER FERHAT KAYA
Murat Baskak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, 26 Ekim 2016
TUPOB TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
Hasan Serdar Kaya Sanatsal Faaliyet SERGİ
Critical suggestions for ES-based spatial planning practices in metropolitan water supplies ofIstanbul
ESP Europe 2018 Regional Conference- Ecosystem Services in a Changing World: Moving from Theory to Practice, 15 Ekim 2018
DELİBAS MELTEM,ÇETİN NÜKET İPEK,TEZER AZİME
Afete duyarlı planlama süreçleri ile yerbilimleri verilerinin bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri örnek çalışmaları
5. İstanbul Jeoloji Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 143-143
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
Planlama Sistemlerinde Hibritleşme ve Plan Değişikliğine Yaklaşımları
18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, İSTANBUL/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018
KILINÇ NUMAN,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Tam metin bildiri
Yeni Bölgecilik Anlayışı Çerçevesinde İletişimsel Planlama Pratiğinin İrdelenmesi Hatay Örneği
15. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Trabzon/TÜRKİYE, 3 Aralık 2015
KARABULUT NAİL GÖKHAN,GEZİCİ KORTEN EMİNE FERHAN
Nail Gökhan Karabulut Tam metin bildiri
Afete Duyarlı Planlama Süreçleri İle Yerbilimleri Verilerinin Bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri Örnek Çalışmaları
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5- Kent ve Jeoloji, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 1-1
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
Havza Yönetiminde Ekosistem Servislerine Dayalı Mekansal Planlama Yaklaşımı- Ömerli Havzası Örneği
Sağlıklı Kentler Birliği Kentli Dergisi, No. 25, Ekim 2016, s. 70-76, ISSN: 2146-0566
TEZER AZİME,ÇETİN NÜKET İPEK,ALBAYRAK İLKE,ONUR ALİYE CEREN,MENTEŞE EMİN YAHYA
Ekolojik Planlama ve Modelleme
25-26. Uluslararası Türk Dünyası Çevre Sorunları Sempozyumu, Eskişehir/TÜRKİYE, 25 Kasım 2013, s. 67-72
EŞBAH TUNÇAY HAYRİYE,GONCA BOZKAYA,TERZİ FATİH
Fatih Terzi Tam metin bildiri Ekolojik Planlama
Afete Duyarlı Planlama Süreçleri İle Yerbilimleri Verilerinin Bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri Örnek Çalışmaları
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5- Kent ve Jeoloji, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 1-1
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
Katılımlı Bir Mekânsal Planlama Süreci Bursa 1 100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
İstanbul: 14. Bölge Bilimi ve Planlama Konferansı., 18 Aralık 2014
OCAKÇI MEHMET,TÜRKOĞLU HANDAN
Mehmet Ocakçı Tam metin bildiri
Planlama Sistemlerinde Hibritleşme ve Plan Değişikliğine Yaklaşımları
18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, İSTANBUL/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018
KILINÇ NUMAN,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Numan Kılınç Tam metin bildiri
Planlama eğitimi ve mesleğinde ulusal ve uluslararası ilişkiler
2. Planlama Kongresi, Istanbul/TÜRKİYE, 7 Şubat 2002, s. 23-33
ÖZÇEVİK ÖZLEM,BAYPINAR METE BAŞAR,GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930