ARAMA SONUÇLARI

Toplam 292 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İnşaat Sektöründe Bilgisayar Destekli Planlama
İstanbul/TÜRKİYE, 2002, Çağlayan Kitapevi
KURUOĞLU MURAT
Murat Kuruoğlu Bilimsel Kitap
Acil Durum Planlama Araçları
2001, ITU PRESS
TARI ERGİN
Ergin Tarı Kitap Tercümesi
Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük
2012, Ninova Yayınları
AKGÜN ALİYE AHU
Aliye Ahu Akgün Ansiklopedi MaddesiKitap Bölümü
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, 22 Mayıs 2017 - 28 Kasım 2017
OCAKÇI, M., TÜRK, Ş.Ş., TERZİ, F.
Fatih Terzi Sanatsal Faaliyet Diğer
Yıkım,Planlama, Tasarım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 12 Mayıs 2017 - 8 Haziran 2017
Mert Akay Sanatsal Faaliyet SERGİ
Tedarik zinciri yöntemi ile ileri planlama sistemleri ve bir dağıtım plânlama uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
ÖMER FERHAT KAYA
Murat Baskak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Stratejik planlama yaklaşımının düzenleyici plan sistemine entegre edilmesi: Fikirtepe kentsel dönüşüm alanındaki planlama çalışmaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
NEVRA GÜRSOY
Şevkiye Şence Türk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Stratejik planlama süreci ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaşanan sorunların stratejik planlama ile çözülmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
HATİCE FİGEN KÜP
Cahit Ali Bayraktar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sosyo-mekansal dinamiklerle değişen planlama yaklaşımı mekansal stratejik planlama ve İstanbul örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
SEÇİL ÖZALP
Gülden Erkut Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, 26 Ekim 2016
TUPOB TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
Hasan Serdar Kaya Sanatsal Faaliyet SERGİ
Türkiyede şehir ve bölge planlama eğitimi ve ulusal akreditasyon modeli önerisi
Türkiye Planlama Okulları Birliği 3. Koordinasyon Toplantısı, No. Proceedings, 2 Temmuz 2007, s. 77-101
ZEREN GÜLERSOY NURAN,KUNDAK SEDA,GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Tam metin bildiri
Planlama eğitimi ve mesleğinde ulusal ve uluslararası ilişkiler
2. Planlama Kongresi, Istanbul/TÜRKİYE, 7 Şubat 2002, s. 23-33
ÖZÇEVİK ÖZLEM,BAYPINAR METE BAŞAR,GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Tam metin bildiri
Afete Duyarlı Planlama Süreçleri İle Yerbilimleri Verilerinin Bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri Örnek Çalışmaları
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5- Kent ve Jeoloji, İstanbul/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2017, s. 1-1
OKAY NİLGÜN,TEZER AZİME,TERZİ FATİH
Ekolojik Planlama ve Modelleme
25-26. Uluslararası Türk Dünyası Çevre Sorunları Sempozyumu, Eskişehir/TÜRKİYE, 25 Kasım 2013, s. 67-72
EŞBAH TUNÇAY HAYRİYE,GONCA BOZKAYA,TERZİ FATİH
Fatih Terzi Tam metin bildiri Ekolojik Planlama
Yeni Bölgecilik Anlayışı Çerçevesinde İletişimsel Planlama Pratiğinin İrdelenmesi Hatay Örneği
15. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Trabzon/TÜRKİYE, 3 Aralık 2015
KARABULUT NAİL GÖKHAN,GEZİCİ KORTEN EMİNE FERHAN
Nail Gökhan Karabulut Tam metin bildiri
Planlama Sistemlerinde Hibritleşme ve Plan Değişikliğine Yaklaşımları
18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, İSTANBUL/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018
KILINÇ NUMAN,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Tam metin bildiri
Akademi ve kent gündemi İstanbul planlama okullarının 2000’xxli yıllarla imtihanı
39. Dünya Şehircilik Kolokyumu: Müdahale, Mücadele ve Planlama, Trabzon/TÜRKİYE, 5 Kasım 2015
ULUBAŞ ASLI,GÖĞÜŞ YASİN BARIŞ,İBİŞOĞLU ÇİĞDEM,KURT EBRU,AKSÜMER GİZEM,ÇETİN REYCAN,GÜNAY ZEYNEP
Ebru Kurt Özman Özet Bildiri
İşbirliğine Dayalı Planlama, Tahmin ve İkmal (CPFR) Modelinin Tıbbi Turizm Tedarik Zincirlerine Uyarlanması
8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Aydın/TÜRKİYE, 3 Mayıs 2018, s. 66-68
KARADAYI USTA SALİHA,SERDAR ASAN ŞEYDA
Planlama Sistemlerinde Hibritleşme ve Plan Değişikliğine Yaklaşımları
18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, İSTANBUL/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018
KILINÇ NUMAN,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Numan Kılınç Tam metin bildiri
İşbirliğine Dayalı Planlama, Tahmin ve İkmal (CPFR) Modelinin Tıbbi Turizm Tedarik Zincirlerine Uyarlanması
8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Aydın/TÜRKİYE, 3 Mayıs 2018, s. 66-68
KARADAYI USTA SALİHA,SERDAR ASAN ŞEYDA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930