PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tedarik Zinciri Risk Yönetimi

Konu

Perakende sektöründe hizmet veren firmaların verimliliğini ve rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak Türkçe dil destekli hizmet olarak yazılım seklinde sunulan bir kategori ve raf alanı yönetimi yazılımı ortaya konacaktır

Konu

Web hizmetleri teknik olarak olarak internet üzerinde XML SOAP WSDL ve UUDI gibi standartlarla Web bazlı uygulamaların entegrasyonu şeklinde tanımlanmaktadır Bu standartlarda XML verinin birleştirilmesini SOAP veri transferini WSDL uygun olan servislerin belirlenmesini UDDI ise uygun servislerin listelenmesini sağlamaktadır Ancak web hizmeti denince akla gelen diğer bir tanım ise bir yazılım uygulamasından API den ziyade kullanıcıların her gün iç içe olduğu arama sistemleri e posta ve bulut bilişim hizmetleri gibi hizmetlerdir Bu çalışmada web hizmetleri kullanıcıların internet üzerinden kullandıkları geniş bir teknik arka planı gerektirmeyen kullanıcıların hayatlarını bir şekilde kolaylaştıran hizmetler olarak tanımlanmıştır Çalışmada ele alınacak hizmet ise gerek günlük hayat gerekse iş hayatının kalbi olan e posta hizmetidir E posta hizmetinin müşterinin son kullanıcının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve kalitesinin arttırılması adına elektronik hizmet kalitesi boyutlarından yola çıkarak Kano Modeli oluşturulacak ve bu modelden edinilen sonuçlar Kalite Evinin kurulmasında kullanılacaktır Kalite fonksiyon açılımı yöntemi kullanılarak hangi teknik gereksinimlerin müşteri için olmazsa olmaz performans ve heyecan verici hizmet özelliklerini sağladığı ortaya konulacaktır Bu değerlendirme e posta hizmetinin geliştirilmesi süreci için yol gösterici olmakta ve sürecin etkinliğini artırmaya yönelik katkı sağlamaktadır Çalışmada önerilen yöntemin geçerliliği e posta hizmetleri tasarlayan ve sunan bir işletmede test edilecektir Kalite yönetimi ve teknikleri üretim sistemlerinde yoğun olarak kullanılmasına rağmen hizmet sistemlerindeki kullanımları son yıllarda gelişmektedir Günlük ve iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olan bilişim hizmetleri için sürekli iyileştirmenin ve üretimde başarı ile uygulanan tekniklerin bu hizmet sistemlerine uyarlanmasının önemi literatürde de son yıllarda vurgulanan bir konu haline gelmiştir Bu açıdan yapılan çalışma literatürde bu konuda yapılan çağrılara da karşılık verir niteliktedir